Kamer Genç susabilir mi?

Kamer Genç susabilir mi?.10113
  • Giriş : 20.02.2008 / 11:42:00

Arınç, yasa tasarılarına muhalefet eden vekillerin sesini kısacak yasa teklifi hazırladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Eski Meclis Başkanı ve AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Meclis'te zaman kaybını önlemek amacıyla, kanun tasarı ve tekliflerinde “yürütme ve yürürlük” başlıklarıyla yer alan son iki maddenin çıkarılmasına ilişkin yasa teklifi hazırladı.

Arınç’ın hazırladığı yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, muhalefet milletvekilleri yasa tasarı ve teklifleri üzerindeki konuşma süreleri de kısalmış olacak. Teklifden en çok etkilenecek milletvekilleri arasında ise Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç geliyor.

AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç ve Giresun Milletvekili Hasan Sönmez’in imzasını taşıyan teklif, “Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu"nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklif aynen şöyle:

“Kanunlar ve Tüzükler metinlerinde yürütme ve yürürlükle ilgili özel bir hüküm bulunmadığı taktirde, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. Kanunda, yürütme ve yürürlükle ilgili özel bir düzenleme olmadıkça yürütme ve yürürlük maddesi konulmaz.”

Arınç, hazırladığı yasa teklifinin gerekçesinde, Meclis’in çalışmalarının daha verimli ve ekonomik olarak yürütmesini amaçladığını savundu. Teklifinin gerekçesinde, “TBMM’nin yasama ve denetime ilişkin iş yoğunluğu söz konusu olduğu halde kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi sırasında yürürlük ve yürütme maddeleri üzerinde de görüşme açılmakta ve ciddi bir zaman israfı yaşanmakta, sırada bekleyen işler gecikmektedir” ifadelerine yer verdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious