Kamu emeklilerine kamuda çalışma yolu

  • Giriş : 14.11.2006 / 00:00:00

Anayasa Mahkemesi, kamu kurumlarından emekli olanların yeniden kamuda çalışmasının önünü kapatan düzenlemenin, Anayasaya aykırı olduğunu belirterek, iptal kararı verdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Anayasa Mahkemesi, Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 2005 Mali Yılı Bütçe Yasası'nın kamu emeklileriyle ilgili kısmının iptali istemiyle yaptığı iptal başvurusunu görüştü. 2005 Mali Yılı Bütçesi'ne göre, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamıyor ve görev yapamıyorlardı.

Ancak Zonguldak İdare Mahkemesi'nin itirazını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kamudan emekli olanların kamuda çalışmasına getirilen engeli ortadan kaldırdı.

Anayasa Mahkemesi'nin oyçokluğuyla aldığı kararın gerekçesinde, diğer yasalarla düzenlenmesi gereken konuların bütçe yasasıyla düzenlenmesinin Anayasaya aykırı olduğu kaydedildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious