Kamu lojmanlarının kiralarına zam

Kamu lojmanlarının kiralarına zam.18487
  • Giriş : 01.01.2008 / 11:18:00

Kamuya ait lojmanların kira bedelleri, 15 Ocak 2008'den geçerli olmak üzere yüzde 5 oranında artırıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Maliye Bakanlığının konuya ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin 31 Aralık 2007 tarihli 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Tebliğine göre, kira tutarı, kaloriferli konutlarda metre kare başına 1,66 YTL, kalorifersiz konutlarda 1,26 YTL, kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda da 0,81 YTL oldu.

Kira bedeline yapılacak ilaveleri de yeniden belirleyen Tebliğ uyarınca, kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlarda, yine metre kare başına 0,16 YTL kapıcı parası alınacak.

Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak, elektrik sayacının ayrılmadığı konutlardan metre kare başına 0,37 YTL, su sayacının ayrılmadığı konutlardan da yine metre kare başına 0,37 YTL tahsil edilecek.

Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması durumunda ise elektrik ve su parası 0,74 YTL olarak uygulanacak.

Konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışındaki su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu v.b) karşılanması halinde de, kira bedeline metre kare başına 0,19 YTL ilave edilecek.

YAKIT BEDELİ

Tebliğe göre, yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metre kare için 0,74 YTL yakıt bedeli tahsil edilecek.

Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetine göre gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde de yakıt parası belirleyebilecek.

Yakıtı kurumlarca temin edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin de zorunlu nedenlerle kurumca karşılanıyor olması halinde, kira ve yakıt bedellerine ek olarak, oturanlardan her bir metre kare başına ayrıca 0,07 YTL istenecek.

Maliye Bakanlığı'nın lojman kiralarına ilişkin Tebliğine göre, 100 metre kare büyüklüğünde bir lojman için 2007'de yapılan ödemeler ile 2008'de yapılacak ödeme miktarları şöyle:

100 METRE KARELİK KONUT 2007 YILI 2008 YILI

(YTL) (YTL)

-------------------------------- ---------- ---------

Kerpiç, ahşap, bağdadi v.b 77 81

Kalorifersiz 120 126

Kaloriferli 158 166

Kira bedeline yapılacak ilaveler

-Kaloriferci, kapıcı ya da 15 16

her ikisi kurumca karşılanıyorsa

-Elektrik sayacı ayrılamıyorsa 35 37

-Su sayacı ayrılamıyorsa 35 37

-Her ikisi de ayrılamıyorsa 70 74

-Kullanılan su şehir şebekesi 18 19

dışından temin ediliyorsa

Yakıt kurumca tedarik ediliyorsa 70 74

Ortak kullanım alanlarındaki 7 7

elektrik, su, gaz, otomat v.b

giderler kurumca karşılanıyorsa

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious