'Kamu tüketiyor, özel sektör yatırım yapıyor'

  • Giriş : 12.09.2006 / 00:00:00

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonun'dan (TİSK) yapılan açıklamaya göre "kamu tüketiyor, özel sektör yatırım yapıyor"

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), bu yılın ikinci çeyreğinde kamunun tüketim harcamaları yüzde 41.2 ile rekor seviyede artttığını, yatırım harcamalarının yüzde 11.3 oranında azaldığını, buna karşın, özel sektör yatırım harcamalarını yüzde 14.8 olduğuna dikkat çekerek, şu yorumu yaptı: "Bu gösteriyor ki; kamu tüketiyor, özel sektör yatırım yapıyor"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı büyüme rakamlarını değerlendiren TİSK, Türkiye'nin Mayıs - Haziran aylarında yaşanan dalgalanmalara rağmen yılı yüzde 6-7 civarında yüksek bir büyüme oranıyla kapatabileceğinin görüldüğüne işaret etti. 2006 yılı ikinci çeyreği ile 2005 yılı ikinci çeyreği karşılaştırıldığında ekonomide benzer eğilimlerin devam ettiğinin görüldüğüne dikkat çeken TİSK, yaptığı açıklamada konu ile ilgili şu tespitlere yer verdi: "Tarım sektöründeki çözülüş devam etmektedir. Tarım sektörü yılın ikinci çeyreğinde reel olarak yüzde 1.1 küçülmüştür. Güçlü ekonomiye geçiş programı ile tarım sektörünün GSMH içindeki payını düşürmeye yönelik uygulamalar mevcut haliyle işgücü piyasasında işsizliğin ve kayıt dışı sektörün artmasına neden olmaktadır.

Sanayi sektöründeki büyüme oranı yüzde 10.5 düzeyindedir ve GSMH'daki payı yüzde 33.1'e ulaşmıştır. Sanayi sektöründeki büyümenin motoru imalat sanayidir. İmalat sanayindeki büyüme oranı geçen yıl aynı çeyrekte yüzde 3.2 olurken, bu yıl yüzde 10.7 büyümüştür. Artan maliyetlere ve kar oranlarındaki düşüşe rağmen imalat sanayinde işverenler büyüme yönündeki dirençlerini muhafaza etmektedirler. Bu direncin kalıcı olabilmesi için hükümetin özellikle enerji ve işgücü maliyetlerini aşağıya çekecek önlemleri kısa sürede alması gerekmektedir.

İnşaat sektörü bu yıl da büyümeye devam etmektedir. İnşaat sektöründeki büyüme oranı geçen yıl aynı çeyrekte yüzde 25.4 iken bu yıl yüzde 13.1 olmuştur. Büyüme hızındaki yavaşlamaya karşın GSMH içinde sektörün payı yüzde 4.3'den yüzde 4.5'e yükselmiştir. İnşaat sektörünün ülkemizde istihdam açısından işsizliği azaltan bir işlevi olmasına karşın, dış ticarete konu olmayan bir sektör olması nedeniyle uzun dönemde uygulanan finansman yöntemleri nedeniyle cari açık üzerinde olumsuz bir etki dahi yaratabilecektir.

İthalat vergileri geçen yıl yüzde 8.8 artarak GSMH'da yüzde 7.3'lük bir pay alırken bu yıl yüzde 13.3 artarak payını yüzde 7.6'ya çıkarmıştır. Bu durum büyümenin cari açık ile birlikte yürüdüğünün açık bir kanıtı niteliğindedir.

Harcama yöntemiyle GSYİH'ya baktığımızda büyümenin motorunun yurtiçi özel tüketim harcamaları olduğunu görmekteyiz. Özel tüketim harcamaları geçen yılın ikinci çeyreğinde reel olarak yüzde 3.9 büyüyerek GSYİH'daki payı yüzde 62.2 olurken, 2006 yılının aynı çeyreğinde yüzde 10.1 büyüyerek yüzde 63.7'lik bir paya sahip olmuştur. Bu gelişim doğal olarak yine cari açığın artmasında temel bir etken olmaktadır.

2005 yılından farklı olarak 2006 yılında devletin tüketim harcamaları hızlı bir şekilde artmıştır. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4'lük bir büyüme gösteren devletin tüketim harcamaları bu yılın aynı çeyreğinde yüzde 18.0 düzeyinde gerçekleşmiştir. İlginç olan ise bu artışın ücret artışlarından değil kamunun mal ve hizmet alımlarından kaynaklanmasıdır. Bu kalem geçen yıl bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.3

artarken, bu yıl ki artış oranı yüzde 41.2 olmuştur. Bu da kamunun kemer sıkmada yeterince başarılı olamadığını göstermektedir.

Gayri Safi Sabit Sermaye harcamaları bu yılın ilk ikinci çeyreğinde yüzde 10.9 artmıştır. Geçen yılki artış oranı yüzde 20 dir. 2005 yılında kamunun yatırım harcamaları yüzde 30.2 artarak toplam yatırım harcamalarının yüzde 14.7'sine sahip olmuş, bu yıl yatırım harcamaları reel olarak yüzde 11.1 düşerken kamunun toplam harcamalar içindeki payı da yüzde 11.7'ye inmiştir. Özel sektörün yatırım harcamaları geçen yılın aynı döneminde yüzde 18.4 artarken, bu oran, bu yıl yüzde 14.8 olmuştur. Buradan yola çıkarak kamu tüketirken özel sektörün yatırım yaptığını söyleyebiliriz"

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious