Kamuda çalışan memurlardan kim ne kadar alacak?

Kamuda çalışan memurlardan kim ne kadar alacak?.8938
  • Giriş : 05.01.2008 / 13:39:00
  • Güncelleme : 05.01.2008 / 13:45:56

1 Ocak'tan geçerli olmak üzere ücret tavan ve tabanları ile ücretin hesaplanmasına ilişkin katsayılar belirlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, 1 Ocak 2008'den geçerli olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,049486), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,65283), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,01569) olarak yeniden belirlendi.

-SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET TAVANLARI-

1 Ocak 2008'den geçerli olmak üzere, sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin mevcut ücret tavanı 2 bin 529 YTL'den 2 bin 598 YTL'ye yükseltildi.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı da 2 bin 241 YTL'den 2 bin 304 YTL'ye çıktı.

En yüksek unvanlı Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 2.681 YTL'ye yükseldi.

Kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan taban ve tavan ücretleri de yüzde 2,35 oranında artırıldı ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edildi.

İlgili mevzuat uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, taban ve tavan ücretleri ile çeşitli statülerde 2008 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan, 2008 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, mevcut brüt sözleşme ücretleri yine yüzde 2,35 artırıldı ve bu artış sonucu oluşan taban ve tavan ücretlerine 10 YTL ilave edildi.

-DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLAR-

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin 2008 yılında da uygulanmasına devam edilecek.

Sözleşme ücretleri; helikopter makinisti ve uçuş teknisyeni pozisyonlarıyla uçuş ile ilgili bakım ve kontrolörlük ve yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda çalıştırılacaklar için belirlenen tavan ücretin iki katını, pilot pozisyonlarında çalıştırılacaklar için ise üç katını geçmemek kaydıyla belirlenebilecek.

Bu arada, ilgili Bakanlar Kurulu Kararı maddesinde yer alan ''1850''gösterge rakamı, ''2260'' olarak değiştirildi ve aynı Karara ekli (I) sayılı Cetvele, ''Diyanet İşleri Başkanlığı, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü'' eklendi.

Bu Karar, 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

-ÜST SINIR 4 BİN 875 YTL-

Ayrıca, kapsama dahil tüm personel için 2008 yılının birinci altı aylık dönemdeki ''ortalama ücret toplamı üst sınırı'' 4 bin 875 YTL olarak tespit edildi.

Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve ikinci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla, 2008 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde yüzde 2,35 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilecek.

Bu arada aynı karara, ''Yiyecek yardımları'' ibaresinden sonra gelmek üzere, ''ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32'nci maddesi uyarınca eş ve çocuklar için hesaplanacak asgari geçim indirimi tutarı'' ibaresi de eklendi.

Bu Karar da 1 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious