Kamuda maliyeti düşürme proje yarışması

  • Giriş : 20.12.2006 / 00:00:00

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, ”kamu kesiminde kaynakları etkin kullanma ve maliyetleri düşürme proje yarışması” düzenledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Yarışma duyurusunda, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, kamu harcamaları üzerindeki mali sınırlamalar, kamu hizmet standartlarının halkın talep ve beklentilerine uygun olarak yükseltilmesi ihtiyacı, teknolojik gelişmeler, kamu hizmetlerinin sunumu ile maliyetlerinin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kıldığı ifade edildi.

Bu ihtiyaçtan hareketle, yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının önemli amaçlarından birinin de kaynakları etkin kullanan ve daha az harcayan bir devlet idaresinin oluşturulması amaçlanıyor.

TASARRUF KÜLTÜRÜ

Gereksiz harcamaların ve israfın önüne geçilmesi, yatırımlarda stratejik önceliklendirmenin yapılması, kamu idarelerince sunulmasının zorunlu olmayan hizmetlerin özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına devri, sunulan hizmetlerin kalitesi ve miktarından ödün vermeden maliyetlerin düşürülmesi, etkin olmayan birimlerin tasfiyesi, küçültülmesi veya birleştirilmesi, bürokratik işlem ve süreçlerin gözden geçirilerek basitleştirilmesi ve belge sayısının azaltılmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Duyuruda, kamu kesiminde tasarruf kültürünün yerleştirilmesi ve maliyetlerin kontrol altına alınması hedefinin, hizmet sunum süreçlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla analiz edilmesini, kamu görevlilerinin kamu kaynaklarının kullanımında kendi paralarını harcarken gösterdikleri hassasiyeti göstermesi gerektiği belirtildi.

3. YARIŞMA

Bu amaçlarla, 2004 yılı “Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Yılı” olarak ilan edildiği hatırlatılan duyuruda, 2004 ve 2005 yıllarında kamu kurum ve kuruluşlarından bu alanda yürüttükleri çalışmalara ilişkin projeler istendiği anımsatıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 2004 yılına ait başarılı çalışmalar 01 Eylül 2005, 2005 yılına ait başarılı çalışmalar da 21 Eylül 2006 tarihinde düzenlenen toplantılarla ödüllendirildiği belirtilen duyuruda, 2004 ve 2005 yıllarında kaynakları etkin kullanma ve maliyetleri azaltma amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar için yapılan ödüllendirmenin 2006 yılında da sürdürüleceği bildirildi.

BAŞVURU KATEGORİLERİ

Kamu Kesiminde Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Ödülleri, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile mahalli idareler tarafından yürütülen çalışmaları kapsarken, ödüllendirme, birincilik ödülü ve alan başarı ödülleri şeklinde olacak. Duyuruda, başvuru kategorileri ise şöyle sıralandı:

“-Kurumların örgüt yapılarının gözden geçirilerek etkin olmayan birimlerin kapatılması, birleştirilmesi veya küçültülmesi,
-Bürokratik işlem ve süreçlerin eleştirel bir bakışla değerlendirilerek özellikle vatandaşlarla ilgili işlemlerin basitleştirilmesi, istenecek belge sayısının azaltılması, hizmetlerin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması,
-Kamu hizmetlerinin üretiminde kullanılan girdi maliyetlerinin düşürülmesi,
-Kamu hizmetleriyle ilgili yeni politikalar oluşturulması ve uygulanması,
-Yatırım kararlarında stratejik önceliklerin göz önünde bulundurulması, yatırım programında bulunmayan veya bütçede ödeneği olmayan işler için ihale, satın alma ve harcama yapılmaması,
-İlaç ve tıbbi malzeme, ulaşım, bakım-onarım, büro malzemesi ve kırtasiye giderleri ile diğer cari giderlerin kontrol altına alınması ve azaltılması,
-Yapım, bakım ve onarım işlerinde maliyetleri düşürecek yeni proje ve sistemlerin geliştirilmesi,
-Kurumların misyon ve vizyonunun gözden geçirilmesi,
-Hizmetlerin elektronik ortamda sunumu yoluyla maliyetlerin düşürülmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması,
-Kurumların vatandaş veya çalışanlarının beklentilerini anlaması ve geliştirmesi için ölçüm sisteminin uygulanması,
-Kamu gelirlerinin zamanında ve tam olarak tahsili için daha etkili yöntemler denenmesi, böylece kayıp ve kaçakların asgariye indirilmesi.”

ŞARTNAME

Başvuruda, sunulan projelerin 2006 yılında yürütülmüş olması ve çalışmaların işler durumda ve kullanımda olması şartı aranıyor. Yapılan başvurular, sivil toplum temsilcilerinin de yer aldığı Kamu Kesiminde Kaynakları Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düşürme Ödülleri Yürütme Kurulu tarafından incelenerek değerlendirilecek. Yarışma başvuruları, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı'na 8 Ocak 2007 tarihinden 2 Mart 2007 tarihine kadar yapılabilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious