Kamuya 21 bin personel alınacak

  • Giriş : 19.01.2007 / 00:00:00

2007 yılında geçici personel istihdam edecek kuruluşlar ile personel sayıları...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalıp da, tekrar kamuda çalışmaya başlayan geçici personelin yılın ilk yarısındaki brüt tavan ücretleri, 704,7 YTL ile 892,7 YTL arasında belirlendi.

Bakanlar Kurulunun bugünkü Resmi Gazetede yayımlanarak, 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren ’’Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler’’ Hakkında Kararıyla, özelleştirme uygulamalarının ardından işsiz kalıp da, tekrar kamuya dönen geçici personelin bu yılki istihdam koşulları düzenlendi.

Buna göre, bu yıl geçici mahiyette işleri yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşlarında azami 21 bin 193 kişi istihdam edilecek. Bunların istihdam süresi de 10 ayı geçmeyecek.

Yüksek öğrenim mezunu geçici personele 19 bin, lise ve dengi okul mezunlarına 17 bin, ilköğretim mezunlarına da 15 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar brüt ücret ödenebilecek. Bu şekilde belirlenen ücret üst sınır olacak, ödenecek miktarlar kurumlarca ayrıca tespit edilecek.

Buna göre, brüt tavan ücret olarak üniversite mezunları yılın ilk yarısında 892,7 YTL, lise ve dengi okul mezunları 798,7 YTL, ilköğretim mezunları da 704,7 YTL alabilecek.

ÖDEME GÜNLERİ VE DİĞER HAKLAR-

Geçici personele, ücret dışında herhangi bir ödeme yapılmayacak, sözleşmelere de bu yönde bir hüküm konulamayacak.

Ödemeler, görevin yapılmasını müteakip, her ayın 14’ünde yapılacak. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenecek.

Geçici personel ücretleri, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacak.

Karar uyarınca geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin

belirlenmesinde, devlet memurları için geçerli süreler dikkate alınacak. Ancak geçici personel, kendisine verilen görevleri, çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda olacak. Bu çalışma karşılığında da kendisine ek ücret ödenmeyecek.

İstihdam edildiği süre içinde başka kazanç getirici bir iş yapamayacak olan geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilecek. Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalışılan her 4 ay için 2 iş gününü geçmemek üzere ücretli hastalık izni alınabilecek. Rapor süresinin iki günü aşması halinde, aşan kısım için de ücret ödenmeyecek.

Geçici personelin isteği üzerine eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için ayrı ayrı 3 gün mazeret izni kullandırılacak.

Doğum yapan geçici personele de 8 hafta doğum öncesi, 8 hafta da doğum sonrası olmak üzere toplam 16 hafta aylıklı izin verilecek.

-KURUMLAR VE PERSONEL SAYILARI-

Bakanlar Kurulu Kararına göre geçici personel, belirtilen işler dışında herhangi bir işte çalıştırılamayacak. İstihdam edilen personelin geçici personel tip sözleşme örnekleri de, Maliye Bakanlığına vize ettirilecek.

Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi tutulan geçici personelden, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliliğe hak kazananların sözleşmeleri, emeklilik hakkının elde edildiği tarihte sona erecek.

Bu arada Kararda, 2007 yılı içinde geçici personel istihdam edecek kuruluşlar ile personel sayıları da şu şekilde belirlendi:

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious