Kamuya disiplinli harcama tebliği

  • Giriş : 24.01.2009 / 12:52:00

Harcamalarını vize edilen Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ve Ayrıntılı Finansman Programına (AFP) uygun gerçekleştirecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Merkezi Yönetim Bütçesine tabi idareler, uygulanmakta olan ekonomik programın aksamaması ve ilave nakit ihtiyacına yol açılmaması için, harcamalarını vize edilen Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ve Ayrıntılı Finansman Programına (AFP) uygun gerçekleştirecek.
Maliye Bakanlığının "2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği", Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen AHP ve AFP'lere uygun olarak, Ocak ayı harcamaları ile Bakanlıkça yapılan münferit serbest bırakma işlemleri dikkate alınarak hazırlanacak tertip düzeyindeki detaylar, strateji geliştirme başkanlıkları, daire başkanlıkları veya müdürlüklerince 31 Ocak 2009 tarihine kadar e-bütçe sistemine girişleri sağlanarak onaylanacak.

Tertipler düzeyinde bloke tutularak AHP ve AFP'lere bağlanmayan ödenekler, bütçe uygulamalarındaki gelişmeler dikkate alınarak Bakanlıkça kullandırılabilecek.

İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilecek. Ancak, şartname ve sözleşmelere Bakanlıkça vize edilen AHP ve AFP'deki ödenek dağılımına göre harcama yapılacağına ilişkin hüküm konulacak.

Geçici işçilerin ödenekleri, Bakanlığa vezi edilen aylık dağılım cetvellerine göre kullanılacak. İdareler seyyar görev tazminatına ilişkin vize taleplerinde, ödenek ile gün ve kadro sayısı arasındaki bağlantıyı kuracak ve vize edilen adam/gün sayısının üzerinde görevlendirme yapılmayacak.

Devam eden temizlik işleri kapsamında bir önceki yılda çalıştırılan işçi sayısı 2009 yılında artırılmayacak. Ancak, bütçelerinde bu amaçla tertiplenen başlangıç ödeneğinin aşılmaması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, yeni birimlerin faaliyete geçmesi veya temizlenecek hizmet alanlarının bir önceki yıla göre artış göstermesi hallerinde mevcut temizlik işleri kapsamında çalıştırılan işçi sayısında artışa gidilebilecek.

Vize edilen icmal cetvellerde yer alan ödenekler, idarelerin üçer aylık dönemler itibariyle kullanabilecekleri tutarlar olacak. Dolayısıyla, harcamalar üçer aylık dönemler itibariyle programlanmış ödenekler dahilinde yapılacak.

Dönemleri içinde kullanılmayan tutarlar ise takip eden üçer aylık dönemlerde kullanılabilecek. Ancak, takip eden dönemlere ilişkin ödenekler süresinden önce kesinlikle kullanılmayacak.

İdareler, tertipler bazında üç aylık dönemde herhangi bir talimat beklemeksizin bu ödenekler için ödenek gönderme belgesi düzenleyebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*