Kara Paraya karşı uluslararası işbirliği

Kara Paraya karşı uluslararası işbirliği.14862
  • Giriş : 04.07.2009 / 12:27:00

Türkiye ile Makedonya arasında kara para ticaretinin durdurulmasına yenilik işbirliği anlaşması imzalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Makedonya Cumhuriyeti Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Bürosu arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası yürürlüğe konuldu.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mutabakat Muhtırası'na göre, MASAK ile Makedonya Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Bürosu, bundan sonra ''Yetkili Makamlar'' olarak anılacak.

Karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir yetkili makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere hazırlanan mutabakat metnine göre, yetkili makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacak.

Yetkili makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi, yetkili makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacak.

Her yetkili makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren yetkili makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacak.

Yetkili makamlar, her bir yetkili makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren yetkili makamdan önceden izin almaksızın bu mutabakat muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecek.

Aklama suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili suçlarda herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer yetkili makama bildirilecek.

Mutabakat muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizli olacak. Bilgi, bilgiyi alan yetkili makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunacak ve resmi gizliliğe tabi olacak.

Yardımlaşma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise bilgi talebi reddedilebilecek. Bilgi talebinde bulunan yetkili makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecek.

Yetkili makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecek.

Mutabakat muhtırası, karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilecek. Yetkili makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecek.

Mutabakat muhtırası her zaman feshedilebilecek. Fesih, diğer yetkili makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecek.

Muhtıranın, bilgi bildirimi ve gizlilikle ilgili yükümlülükleri muhtıra fesih olsa bile yetkili makamları bağlamaya devam edecek.

Yetkili makamlar, bu muhtıranın onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve mutabakat muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecek.

Muhtıra, 26 Mayıs 2009'da Katar'da MASAK Başkanı Adnan Ertürk ve Makedonya Karapara Önleme Bürosu Müdürü Vane Cvetanov arasında imzalandı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*