Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapıldı

Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapıldı.13719
  • Giriş : 10.05.2006 / 00:00:00

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kanuna göre; Ulaştırma Bakanlığı, Kanun ve diğer mevzuatla verilen hizmetleri yapmak, bu Kanun açısından karayolu taşımasına ilişkin gerekli koordinasyonu sağlamak, tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek, 35. madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idarî para cezası vermek, bu maddede belirlenen idarî tedbirleri almak, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek, aykırı görülen hususlarla ilgili olarak sorumlular hakkında idarî para cezasına dair tutanak düzenlemek le sorumlu tutuldu.

Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere yetkilendirilenler, Ulaştırma Bakanlığınca denetlenecek ve aykırı hareketi tespit edilen işletme sahipleri bin Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılacak. Yetkilendirme konusu işletme şartlarında giderilebilecek eksiklik olması halinde, işletme sahibine, bu eksiklikleri gidermesi için azamî 15 gün süre verilecek. Bu süre zarfında eksikliklerin giderilmemesi halinde, izin belgesi iptal edilecek.

Araçların ağırlık ve boyut kontrollerinin yapılması veya yaptırılması ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nce verilen hizmet sürdürülürken kullanılan ve Genel Müdürlüğün diğer hizmetleri ile ilişkili olmayan bina, arazi, arsa gibi taşınmazlar Maliye Bakanlığı'nca Ulaştırma Bakanlığına tahsis; bu görev yürütülürken yararlanılan tesisat ve teçhizat Ulaştırma Bakanlığı'na devredilecek. Araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak üzere Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilme yapılması halinde tahsis edilen taşınmazlar ile devredilen tesisat ve teçhizatın kullanılması hususunda, Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Ulaştırma Bakanlığı ile yetkilendirilenler arasında özel hukuk hükümleri gereğince sözleşme yapılabilecek.

Taşıma sınırı üstünde yolcu alanlar 50 YTL, karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapanlar; yükü karayoluna değecek, düşecek, dökülecek ve gürültü çıkaracak şekilde yükleyenler; yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak şekilde yükleyenler; sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleyenler ile çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekenlere 100 YTL para cezası, tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirler almadan taşıyanlar, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yükleyen, taşıyan ve taşıttıranlara, 200 YTL para cezası uygulanacak.

Kanunda belirtilen yazılı trafik suçlarını işleyenler hakkında yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelince tutanak düzenlenecek.

Kanuna eklenen geçici maddeye göre; araçların ağırlık kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve aykırı görülen hususlar ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet, Ulaştırma Bakanlığınca veya yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerce yapılmak üzere faaliyete geçirilinceye kadar devam edecek.

Kanunda geçen "Türk Lirası" ibaresi karşılığında, uygulamada 28 Ocak 2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para "Yeni Türk Lirası" olarak adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious