Kart borçlarıyla ilgili tasarı meclisten geçti

Kart borçlarıyla ilgili tasarı meclisten geçti.162598
  • Giriş : 25.06.2009 / 08:40:00
  • Güncelleme : 25.06.2009 / 08:35:57

Kredi kartı aidatı iptal edildi. Fakat asgari ödeme tutarı konusu ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte mi?

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda değişiklik öngören tasarı Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı.

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasaya göre, 31 Mayıs 2009 tarihi itibariyle, ihtar çekilenler, haklarında icra takibi başlatılanlar ve kredi kartı borcu bulunanlar, kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün içinde bankalara başvurmaları halinde, icra takibine konu olmuş takip, dava masraf ve harçlarını ve nispi kanuni vekalet ücretinin yüzde 25'ini de kabul edilen plan çerçevesinde ödeme hakkına sahip olacak. Kart sahibine ödenmesi için ihtar çekilen veya hakkında icra takibi başlatılan kredi kartı anapara ve faiz borcu, kart sahibinin söz konusu tarih itibariyle kredi kartı anapara borcu ile bu hesaplarda sınıflandırılma tarihine kadar işletilmiş bulunan faiz borcu, 31 Mayıs 2009 tarihine kadar Merkez Bankasınca 3 aya kadar vadeli ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranı esas alınarak, ilan edilecek aylık endeks katsayısıyla çarpılarak, ödeme planına esas borç tutarı hesaplanacak.

Hesaplanan ödeme planına esas borç tutarı; başvuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bir defada ya da taksitle ödenirse, herhangi bir ilave borç hesaplamasına gidilmeyecek. Ödeme planına esas borcun vadeli olarak ödenmesi talep edilirse, aylık eşit taksitler şeklinde ödenecek borç tutarı; 6 aylık vade için 1,04, 12 aylık vade için 1,08, 24 aylık vade için 1,18, 36 aylık vade için 1,26 ile çarpılacak; hesaplanacak tutar ay sayısına bölünerek hesaplanacak. Vadeli ödemelerde ilk taksit peşin olarak ödenecek. Yeniden yapılandırılan borçlarda, borçlunun yapılandırma öncesi dönemde borca vaki itirazları ortadan kalkacak. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erecek. 6 aylık vade de dahil olmak üzere kabul edilen taksit planına göre 1 yıl içerisinde 3 taksitin ödenmemesi halinde, sağlanan haklar, ilgili kart çıkaran kuruluşça ya da varlık yönetim şirketince ortadan kaldırılabilecek ve belirtilen gecikme faizi üzerinden mevcut icra takip işlemlerine devam edilebilecek.

-ASGARİ ÖDEME TUTARI DÖNEM BORCUNUN YÜZDE 20'SİNDEN AZ OLAMAYACAK-

Yasaya göre, sözleşmede belirtilen asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20'sinden aşağı olamayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası'nın olumlu görüşünü alarak, bu oranı yüzde 40'a kadar arttırabilecek ya da yüzde 20'ye kadar azaltabilecek. Belirtilen sınırlar dahilinde bu oranı kart hamili grupları itibarıyla farklılaştırabilecek. Kart sahibi, hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarını son ödeme tarihinde ödemezse, sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına sokulamayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*