Kart kullanırken aklınızda olsun

  • Giriş : 15.03.2007 / 00:00:00

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bünyesinde kurulan LKS adlı Limit Kontrol Sistemi 3 Martta test çalışmalarına başladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Nisan ayından itibaren tam olarak devreye girecek sistem sayesinde kredi kartı çıkaran kuruluşlar, yeni açılan hesaplarla ilgili bilgileri online paylaşarak limitin aşılıp aşılmadığını kontrol edecek

Kartlı ödeme sistemlerine ilişkin yeni düzenlemeler kredi kartı limiti, asgari ödeme tutarı ve faizlerin belirlenmesine ilişkin önemli değişiklikler içeriyor. İlk defa kredi kartı alacakların kart limitleri aylık gelirin iki katı ile sınırlanırken, asgari ödeme tutarı da yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarıldı. Bu değişikliklerden yüzde 20 asgari ödeme tutarı 7 aydır uygulanıyor. Limit sınırlaması konusunda Kredi Kayıt Bürosu (KKB) devreye girecek. KKB tarafından halen test çalışmaları devam eden LKS adlı Limit Kontrol Sistemi sayesinde bankalar, yeni açılan hesaplarla ilgili bilgileri online paylaşabilecek. Böylece limitin aşılıp aşılmadığı denetlenmiş olacak. LKS nisan ayından itibaren tam olarak uygulamaya girecek.

TEST ÇALIŞMALARI

Banka ve Kredi Kartları Kanunu’nun geçen yıl mart ayında yürürlüğe girmesinin ardından bankalara kredi kartı limitlerinin sınırlaması konusunda 1 yıllık geçiş süreci tanınmıştı. Bu süreç içerisinde kart limitlerinin nasıl denetleneceği konusunda çözüm alternatifleri tartışılırken, Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Birliği bu konuda Kredi Kayıt Bürosu’ndan talepte bulunmuştu. 9 ay süren çalışmalar sonucu LKS adlı Limit Kontrol Sistemi’ni başlatan KKB Genel Müdürü Gürsel Kubilay, 3 Mart itibarıyla test çalışmalarının başladığını, nisan ayından itibaren ise sistemin tam olarak devreye girmiş olacağını aktardı.

DÜNYADA TEK ÖRNEK

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gürsel Kubilay, LKS’nin kredi kartı limitlerinin izlenmesi açısından dünyada tek olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda online bazda kredi kartı çıkaran kuruluşlar, bankalar yeni açtıkları hesaplarla ilgili bilgileri birbirleri ile paylaşıyorlar. Kanun kapsamındaki kart sahiplerinin limitlerin içinde kalıp kalmadığını görebiliyorlar. Kartın limiti değiştiğinde bilgiler online güncellendiği için limit sınırı bu sistem sayesinde rahatlıkla izlenebilecek.”

LİMİT, AYLIK GELİRİN 2 KATI

Kredi kart limiti nedir ve nasıl belirlenecek?: Bankalar, kredi kartı almak isteyenlerin yasaklılık, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limitini dikkate alarak bir kullanım limiti belirleyecek. İlk defa kredi kartı alacak olanların tüm kart çıkaran kuruluşlardan alabileceği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limiti ilk yıl için aylık ortalama net gelirinin 2 katını aşamayacak. İkinci yıl ise aylık gelirin 4 katını aşamayacak. Aylık ortalama net gelir düzeyinin teyit edilememesi durumunda kart hamilinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinebileceği toplam limit 1000 YTL olacak.

LİMİT ARTIŞI İSTEĞE BAĞLI

Limit sınırlaması kimleri kapsıyor?: İlk defa kredi kartı alacaklar için geçerli.

Bankalar müşterisine sormadan kredi limitini artırabilir mi? Bankalar, kredi kartı müşterisinin talimatı olmadan kart limitini artıramayacak. Limit artışları, 15 gün önceden kart hamiline bildirilecek. Bu süre içerisinde tüketici olarak itiraz etme hakkınız var. Eğer, limit artışının gerçekleşeceği tarihten 15 gün öncesinde yapılacak bildirime kart hamilince itiraz edilmemesi halinde geçerli olacak.

BORCUN % 20’Sİ ÖDENECEK

Asgari ödeme tutarı nedir?: Asgari ödeme tutarı, dönem borcunun ödenmesi gereken en az tutarını ifade ediyor. Hesap kesim tarihinden itibaren en az 10 gün içerisinde ödenmesi gereken minimum ödeme tutarı. Yeni düzenlemelere göre, en az ödeme tutarı yüzde 20’den az olamayacak. Eskiden asgari ödeme tutarı yüzde 10’du. Yüzde 20 asgari ödeme tutarı 7 aydır uygulamada. Banka ve Kredi Kartları Kanunu’nun geçen yıl mart ayında yürürlüğe girmesinden 6 ay sonra asgari ödeme tutarı yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarılmıştı.

BİLEŞİK FAİZ UYGULAMASINA SON VERİLİYOR

Kredi kartı faizleri nasıl belirlenecek? Merkez Bankası azami akdi ve gecikme faiz oranlarını belirlemekle yetkili. Yeni düzenlemelere göre, kredi kartı faizlerindeki değişiklik en az 30 gün önceden tüketiciye bildirilecek.

Faiz hangi tutar üzerinden hesaplanacak? Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacak. Kanun, asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması halinde kalan borç tutarına gecikme faizi uygulanacağını söylerken, yönetmelik asgari ödeme tutarının sadece ödenmeyen kısmına gecikme faizi ve kalan tutara da akdi faiz uygulanabileceğini söylüyor. Yönetmelik bu yönüyle kanunla çelişiyor. Bu arada temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulamasına son veriliyor.

Aylık en yüksek kart faizi %5.63

KREDİ kartında azami faiz ve gecikme faiz oranının belirlenmesi konusunda Merkez Bankası yetkili. 3 ayda bir MB bu oranları açıklıyor. En son 17 Ocak 2007’de MB’nin açıklamasına göre, aylık en yüksek kredi kartı faizi YTL için yüzde 5.63, ABD Doları için yüzde 2.48 ve euro için yüzde 2.30. Aylık en yüksek gecikme faizleri ise, YTL’de yüzde 6.22, ABD Doları için yüzde 2.98 ve euro için yüzde 2.94 olarak açıklandı. Dolayısıyla bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayacakları aylık en yüksek kart faizi ve gecikme faizleri, Merkez Bankası’nın belirlediği oranların üzerine çıkamıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious