Kart yönetmeliği tüketiciyi koruyor

  • Giriş : 17.03.2007 / 00:00:00

Yayınladığı yönetmeliğe ilişkin eleştirileri cevaplayan BDDK, başta kart ücreti, limit ve gecikme faizi olmak üzere birçok konuda tüketicinin korunduğunu açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 'tüketicinin lehine hükümler içermediği” iddia edilen Banka Kartları Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği'ne dönük eleştirileri cevapladı. Yönetmelikle, banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılması, kullanımı, kartlı ödemeler sisteminde yer alan kuruluşların faaliyet esaslarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanıyor.

TALEPSİZ LİMİT YOK

Limitlerin, kart hamilinin talebi olmadıkça arttırılamayacağı hüküm altına alınırken, kart çıkaran kuruluşların, talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve surette kart veremeyecekleri, basılı kartı hamilin adresine göndermek veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasını bildirmek de dahil olmak üzere herhangi bir yöntemle teslim edemeyecekleri de düzenlendi.

KART ÜCRETİNE SON

Kart hamillerinden alınabilecek tüm ücret, komisyon ve masraflara dair açıklamalar ile bunların tutarlarının sözleşmede yer alması gereken hususlar düzenlenirken, bunlar dışında herhangi bir ücret talep edilemeyecek. Ayrıca bu ücretlerde değişiklik olması halinde, bunlar sözleşme değişikliği olarak kabul edilecek ve bunun kart hamiline bildirimiyle birlikte kartın iptali ve sözleşmenin feshi hakkı doğacak.

Kart hamilince yapılan talebin, en geç yedi gün içinde kart çıkaran kuruluşça yerine getirilmesinin zorunlu olduğunun hüküm altına alındığı belirtildi. Kredi kartı sözleşmelerinde bileşik faiz uygulanamayacak. Asgari ödeme tutarının hesap özetinde belirtilen dönem borcunun yüzde 20'sinden az olmayacak.

DÖNEM BORCU

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacak. Kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgarî tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanacak.

FAİZ ORANLARINDAKİ ARTIŞ

Yönetmelikte faiz oranlarındaki artışın kart hamiline otuz gün önceden bildirilmesi ve kart hamilinin faiz artışının bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcunun tamamını ödeyip kredi kartını kullanmaya son vermesi halinde faiz artışından etkilenmemesi hususu da yer aldı.

TAKSİTLENDİRME

Mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme yapılması durumunda, kart limitinden, yapılan toplam harcama tutarının düşülmesine yönelik tedbirlerin alınması gerekecek.

Limit tespitinde kart hamillerinin yaptığı toplam alışveriş miktarlarının dikkate alınması öngörülecek.

Kredi kartında yeni kurallar

Limitler, kart hamilinin talebi olmadan arttırılmayacak.

Kart hamilinin iptal talebi durumunda banka iptali 7 gün içerisinde gerçekleştirecek.

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanacak.

Kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmayacak.

Faiz oranlarındaki artış kart hamiline otuz gün önceden bildirilecek

Kart hamili faiz artışının bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde borcunun tamamını ödeyip kredi kartını kapatabilecek.

Taksitlendirme yapılması durumunda, kart limitinden, yapılan toplam harcama tutarının düşülmesine yönelik tedbirler alınacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious