Kastamonu el dokumalary AB'ye girmeye hazyrlanyyor

  • Giriş : 15.10.2005 / 00:00:00

KASTAMONU - Kastamonu'da yyllarca türkülere konu olan el dokumalary Avrupa Birli?i (AB) deste?i ile tekrar aya?a kalkty.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Tekstil firmalary sipari?lerini vermeye ba?lady. El dokumalary yemeni (ba?örtüsü), yazma, yastyk örtüsü, yorgan yüzü, bohça, mendil, sedir örtüsü ve seccade olarak kullanylyyor. Teknolojik geli?meler sonrasy her geçen gün rekabet gücü azalan Kastamonu el dokumalary, Avrupa Birli?i (AB) Yeni Fyrsatlar Programyndan aldy?y destekler sayesinde tekrar aya?a kalkty.

Kastamonu Göznuru Kooperatifi tarafyndan hazyrlana proje ile AB tarafyndan el dokumalarynyn ya?atylmasy amacyyla 39 bin Euro destek sa?landy. AB tarafyndan sa?lanan deste?e, el baskysy yapacak yeti?mi? eleman bulmakta zorlanan sektör 42 ki?iye verdi?i dört aylyk kursu bitirdi. Kursu bitiren kursiyerler bir atölye kiralayarak Kastamonu el dokumalary üretiyor. Özellikle tekstil sektörü Kastamonu el sanatlaryna büyük ilgi göstermeye ba?lady. Özellikle tekstil sektöründe kendini kabul ettirmi? olan Denizlili bir çok tekstil firmasy Kastamonu el dokumalary ile ilgili sipari?ler vermeye ba?lady. Özellikle Avrupa ülkelerine ihracat yapan firmalar el sanatlarynda kullanylan desenleri kyyafetlerde kullanmayy planlyyor. Denizli'den Avrupa'ya ihracat yapan firmalardan ilk sipari?i alan Göznuru Kooperatifi ilk sipari? olarak 15 bin metrekare el baskysy ile dokuma yapacak.

G?znuru Kooperatifi Ba?kany Fikri Yazan, "Avrupa Birli?i Yeni Fyrsatlar Programy ?er?evesinde yapty?ymyz projemizle Kastamonu El sanatlaryny tekrar canlandyrmayy hedefledik. El dokumasy yapacak yeti?mi? eleman yoktu. Biz dört ay süren bir kurs açtyk. Hem kursiyerlere i? ö?rettik hem de para ?dedik. Kursiyerlerimize bir el dokumasy yapabilecekleri bir atölye açtyk. Atölyede üretime ba?ladyk. Tekstil sektöründen büyük ilgi var. Özellikle Avrupa ülkelerin çaly?an firmalar yeni arayy?lar içindeler. Bizim el dokumalarymyzda kullandy?ymyz desenler kyyafetlerde kullanmayy dü?ünüyorlar. Bu nedenle sipari?ler almaya ba?ladyk. El dokumalarymyz Avrupa Birli?ine girmeye hazyrlanyyor" ?eklinde konu?tu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious