Katılım Öncesi Ekonomik program YPK'dan çıktı

Katılım Öncesi Ekonomik program YPK'dan çıktı  .11549
  • Giriş : 15.12.2007 / 13:30:00

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) katılım öncesi mali izleme süreci kapsamında her yıl hazırlanan Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP) Yüksek Planlama Kurulundan (YPK) çıktı. Makro ekonomik göstergeleri kapsayacak şekilde

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Son yıllarda uygulanan istikrar odaklı makroekonomik politikaların genel çerçevesi, 2007 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Program döneminde de korunacak. Mevcut politika çerçevesinde maliye politikası ikili bir rol üstlenmeye devam edecek.

Bir taraftan kamu dengelerini iyileştirecek borç stokunun azaltılması gözetilirken diğer taraftan da dezenflasyon süreci desteklenecek. Bu çerçevede maliye politikasının temel hedefleri, "kamu borç stokunun milli gelire oranını ve kamu açıklarını kalıcı bir biçimde azaltmak, dengeli bir bütçe yapısına ulaşmak ve enflasyonla mücadeleyi desteklemek" olacak.

Bu hedeflere ulaşmak üzere yüksek oranda faiz dışı fazla verme politikasına devam edilecek.

Para politikasının temel amacının fiyat istikrarı olduğundan hareketle, 2007 yılı KEP döneminde, para politikası 2006 yılı başında Merkez Bankası'nın uygulamaya koyduğu açık enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülecek.

Bu çerçevede, Merkez Bankası kısa vadeli faiz oranlarını temel politika aracı olarak kullanmaya devam edecek.

2001 yılından bu yana uygulanmakta olan dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına 2007 yılı KEP döneminde de devam edilecektir.

Katılım Öncesi Ekonomik Program (KEP), aday ülkelerin Kopenhag ekonomik kriterlerini sağlamak üzere, uygulayacakları ekonomi politikası ve yapısal reformları içeriyor.

Katılım öncesi mali izleme süreci kapsamında, aday ülkeler her yıl Katılım Öncesi Ekonomik Program hazırlıyor.

Bu doküman cari yıla ilave olarak, ileriye yönelik 3 yıllık bir perspektif ile hazırlanıyor ve her yıl da güncelleştiriliyor.

Programda, öncelikle büyüme, istihdam, ödemeler dengesi, para ve kur politikası, mali sektör, enflasyon ve kamu maliyesi alanındaki mevcut durum ortaya konuyor.

Ardından, makro ekonomik çerçeve altında, istihdam, büyüme, enflasyon, para ve kur politikası ile ödemeler dengesi alanında öngörüler belirtiliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious