"Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Planı"

  • Giriş : 05.02.2009 / 09:56:00

Erdoğan: "Kamu finansmanının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için, kayıt dışılığın azaltılması gerekir."

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin rekabet gücünün artırılması ve kamu finansmanının sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasının ancak kayıt dışılığın azaltılması ile mümkün olacağını bildirdi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele için hazırlanan ve 2008-2010 yılını kapsayan ''Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Stratejisi Eylem Planı'' bugünkü Resmi Gazetede yayımladı.

Eylem Planına ilişkin olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir genelge de yayımlandı.

Genelgede gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin iktisadi sorunları içerisinde kayıt dışı ekonomi ile mücadele büyük önem taşıdığı belirtildi.

Ekonominin rekabet gücünün artırılması ve kamu finansmanının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ancak kayıt dışılığın azaltılması ile mümkün olduğu vurgulanan genelgede, ''Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarı kazanılması ve kayıt dışılığın azaltılması; kurumlar arası işbirliği ve eş güdümün sağlanması ve etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasında, başta kamuoyu olmak üzere tüm tarafların desteği gerekmektedir'' denildi.

Genelgeye göre, Eylem Planı, ''Güçlü bir toplumsal ve siyasi iradeyle tüm kesimlerin katıldığı kapsamlı bir mücadele stratejisi oluşturulması, kayıt dışı ekonominin zararlarına yönelik olarak toplumun bilinçlendirilmesi, kayıt altına girmenin teşvik edilmesi, mevzuat ve işlemlerin basitleştirilmesi, etkin bir denetim ve ceza sisteminin geliştirilmesi, kuruluşlar arasında veri paylaşımının güçlendirilmesi ve ilgili kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon sağlanması amacıyla'' hazırlandı.

Dokuzuncu Kalkınma Planı, Hükümet Programı ve AB Müktesebatına Uyum Programı kapsamında yer alan politika öncelikleri, amaç ve hedeflere ulaşabilmek için yürütülmesi gereken yasal, idari ve diğer somut eylemlerin ortaya konulduğu ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sorumlu kuruluş olarak belirlendiği ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'', Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile koordinasyon içerisinde yürütülecek. Gerek duyulan hallerde sendikalarla, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, ekonomik ve sosyal taraflarla da işbirliği yapılacak.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele stratejisi eylem planında uygulama sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, planda yer alan takvim ve performans göstergeleri doğrultusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.

Her bir eylem için belirlenen koordinatör kuruluş eylemleri izleyerek Gelir İdaresi Başkanlığına üçer aylık dönemler itibariyle raporlayacak.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele eylem planında yer alan eylemler teknolojik, ekonomik ve kurumsal yapıda meydana gelen değişiklikler çerçevesinde ihtiyaç duyulduğunda güncellenebilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*