Kaynanalar da dövüyor

  • Giriş : 03.08.2006 / 00:00:00

Van Kadın Derneği tarafından yapılan araştırmaya göre, kaynanalarından dayak yiyen kadınların oranı oldukça yüksek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Van Kadın Derneği tarafından Van’da yaşayan kadınlar üzerinde yapılan araştırmaya göre çocukluktan başlayarak şiddet gören kadınlar, evlendiklerinde yalnız kocalarından değil kaynanalarından da dayak yiyor. 11 yaşında evlilikle tanışan, ‘evlenmek için büyütülen’ kadınlar bir daha dünyaya kadın olarak gelmek istemiyorlar.

Van’da yaşayan 15 ve üstü yaş grubundaki evli-bekar 776 kadının katıldığı araştırmanın sonuçları şöyle:

KADINLARIN % 43’Ü GÖRÜCÜ USULÜYLE EVLENİYOR

Görücü usulü ile evlenen kadınların oranı % 42,7. Görücü usulü ile evlenmede evlenecek kadın veya erkeğe eş adayı aile veya çevredeki kişilerce gösteriliyor. Taraflar eğer evlenmeyi isterlerse görüşme evlilikle sonuçlanıyor Kadınlar bunu beğenerek, severek ve isteyerek evlenmek olarak kabul ediyorlar.


AKRABA EVLİLİĞİ YAYGIN

İyimser bir bakışla % 44,9 oranında akraba evliliği yapılıyor. Aynı ilden evlenenlerin bir kısmı da eklendiğinde akraba evlilik oranı % 55,6’nın üzerinde gerçekleşiyor.

25 YAŞIN ALTINDA DOĞUM YAPANLARIN ORANI % 87

Evli kadınlardan 25 yaşının altındayken doğum yapanların oranı % 86,6. 14- 17 yaş aralığında ilk doğum yapan kadınların oranı tüm örneklem içerisinde % 16,6.

ŞİDDET ÇOCUKLUKTA BAŞLIYOR

Örneklemi oluşturan 776 kadından 440’ı yani % 56,7’si çocukluklarında ailesi içinde şiddet görmediğini söylerken, 336 tanesi yani % 43,3’ü çocukluklarında aile içinde şiddet görüyor. Çocukluğunda şiddet gördüğünü belirten kadınların % 83,6’sı çok sık ve sıkça şiddet gördüğünü belirtiyor.

KAYNANALAR DA DÖVÜYOR

Aile içinde şiddet gördüğünü belirten 315 kadından %53,7’si yalnızca kocadan şiddet görürken, % 29,8’i de yalnız kaynanasından şiddet görüyor.

EVE GEÇ GELMEK DAYAK NEDENİ

Eve geç geldiği için şiddet gördüğünü belirten kadınların oranı % 51,6. Bunun içinde yalnız eve geç geldiği için şiddet gören kadınların oranı % 21. %51,6’lık oranın içinde geri kalan % 30,6’lık kısmı ekonomik nedenlerden dolayı, izinsiz dışarı çıktığından dolayı, cinsel birlikteliği ret ettiği için ve beraberinde eve geç geldiği için şiddet görüyor.

AİLE DIŞINDA DA ŞİDDET ÇOK YAYGIN

Ev-aile dışında şiddet gördüğünü belirten 328 kadından 97’si yani % 29,6’sı erkek arkadaşı tarafından şiddet gördüğünü belirtiyor. İkinci sırada en büyük temsiliyeti oluşturan kadınların % 22,9’u yani 75’i amiri tarafından şiddet gördüğünü ifade ediyor. Patronundan şiddet gördüğünü söyleyen kadınların oranı % 17,6 . Öğretmeni tarafından şiddete maruz kalan kadınların sayıları 57 oranları ise % 17,4.

ANALİZLER:

Eğitim düzeyi yükseldikçe erken evlilik yaşı düşüyor. Üniversite mezunu olan % 9,5 oranındaki kadınlardan % 4,1’lık kısmı 25 yaş ve üzerinde evlenmiş. 11-17 yaş arası evlilik üniversite mezunu 56 kadın arasında sadece bir kişi tarafından yapılmış.

Toplam 590 kadından doğum yapma oranı en yüksek olan grup ilkokul mezunları.Ve bunların oranı %26,8’dir. Doğurganlık oranlarında ilkokul mezunlarını % 23,9’luk bir oranda okuryazar olmayan kadınlar takip ederken, lise mezunlarının doğum yapma oranı % 19’dur. Doğum sayısı ile eğitim düzeyleri arasındaki ilişkiyi analiz edildiğinde eğitim seviyesi yükseldikçe doğum sayısının düştüğünü görmekteyiz. 10 ve üstü sayıda doğum yapan kadınların eğitim düzeyleri düşüktür, daha çok okur yazar olmayan, okur yazar ve ilkokul mezunları arasında 10 ve üstü doğum görülmektedir.

Okur yazar olmayan kadınların büyük bir oranı kadın olarak tekrar dünyaya gelmek istemiyor. Eğitim düzeyi ile kadın olarak varolmaktan memnuniyet arasında ciddi bir ilişki olduğu görülüyor. Yeniden dünyaya gelse, kadın olarak gelmek istemediğini ifade eden kadınların oranı eğitim düzeyi yükseldikçe azalıyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious