KEY ödemelerine onay çıktı!

KEY ödemelerine onay çıktı!.11279
  • Giriş : 22.07.2008 / 22:16:00
  • Güncelleme : 02.09.2016 / 09:51:11

Gül, KEY ödemelerine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanunu onayladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Kanuna göre, dış borcun tahsisi tanımının kapsamına YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri de alındı.

Türkiye'nin, herhangi bir finansman kaynağından geri ödeme yükümlülüğü olmaksızın aldığı ayni veya nakdi yardım ile Türkiye'nin yabancı ülkeler, yabancı ülkelerin kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına verdiği ayni ve nakdi yardımlar, hibe sayılacak.

Hazine yatırım garantisi ve Hazine ülke garantisi vermeye, verilen garantilerin şartlarında değişiklik yapmaya; borç ve hibe vermeye; DPT'nin uygun görüşü ile gerçekleştirilmesi acil ve zaruri olan projeleri tespit etmeye ve gerektiğinde tespit edilen bu projelere Türkiye adına sağlanan dış finansmanın anlaşmalardaki koşullara bağlı kalmaksızın dış borcun ikrazı suretiyle kullandırılmasına karar vermeye; Hazine Müsteşarlığının görüşü ve ilgili bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Genel yönetim kapsamındaki mahalli idareler ile bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin yurt içi piyasalarda yapacakları tahvil ihraçları, Müsteşarlığın iznine bağlı olacak. Bu iznin verilmesi, Hazine garantisi sağlandığı anlamına gelmeyecek. Söz konusu izin süresine ilişkin usul ve esaslar, Müsteşarlık tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri ise saklı olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*