Kıbrıs'ta son anket... İşte sonuçlar

  • Giriş : 25.04.2007 / 00:00:00

UNFICYP tarafından yapılan iki toplumlu anket sonuçlarına göre, Rumların birinci tercihi üniter devlet, Türklerin birinci tercihi ise iki devletli çözüm.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) tarafından yapılan iki toplumlu anket sonuçlarına göre, Rumların birinci tercihi üniter devlet, Türklerin birinci tercihi ise iki devletli çözüm.
Her iki toplum, birbirlerinin ilk tercihlerine tepki gösterirken, federasyon, ikinci tercih olarak toplumların konsensüs sağladığı çözüm modeli olarak teyit edildi.
BM’nin adadaki varlığı, iki toplum arasındaki ilişkiler ve muhtemel çözüm hakkında KKTC’li Türk ve Kıbrıslı Rumların görüşünü almak amacıyla UNFCYP tarafından yaptırılan iki toplumlu anketin sonuçları, bugün ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de düzenlenen basın toplantısında açıklandı.
Anket sonuçlarına göre, iki toplumun çoğunluğu, yakın gelecekte Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm olasılığına kuşkuyla bakıyor. Buna karşın yine çoğunluk, bugünkü durumun çözüm olmadığına da inanıyor.
Kıbrıslı Rumların çoğunluğu üniter devletten yana tercih belirtirken, Kıbrıslı Türkler iki devletli çözümden yana görüş belirtti. Her iki tarafın çoğunluğu, karşı tarafın bu ilk tercihlerini benimsemiyor. Federal çözüm ise her iki tarafın da ikinci tercihi olarak çoğunlukta. Bu durum için "federal çözüm en iyi umut" denilen anket değerlendirme raporunda, "plan ne olursa olsun federal çözümü tamamen reddetmek, iki toplum tarafından düşünülmemektedir" ifadelerine yer verildi.
Raporda, "federal çerçeve içerisinde yaşamayı kabul edenler arasında Kıbrıslı Rumlar bir federasyon yapısını ’tahammül edilebilir’ olarak değerlendirirken, Kıbrıslı Türkler ise bu yapıyı ’tatmin edici’ buluyorlar" görüşü de dikkat çekti.
Raporda, Kıbrıslı Rumların yüzde 35’inin, Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 30’unun federal bir çözüme kesinlikle karşı olduğu da kaydedildi.

BM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER
BM’nin Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar arasında yaptığı ankete katılanların çoğunluğu, BM’nin adada önemli rol oynadığı ve adada bulunmasının gerekli olduğu kanaatinde.
Anket sonuçlarına göre, Kıbrıslı Rumların çoğunluğu BM’nin Kıbrıslı Türkler lehine, Türkler de Rumlar lehine taraf olduğu görüşünde.
İki toplumun çoğunluğu UNFCYP’in adadaki varlığını destekliyor ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmadan UNFCYP’in adadan ayrılmasını istemiyor.
BM, iki toplum tarafından en çok UNFCYP, Mayın Hareket Merkezi ve Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla biliniyor.
Anket değerlendirmesinde, her iki toplumun da kendi askeri kuvvetlerine güven duyduğu ve bu güvenin BM’ye olan güvenden daha fazla olduğu ifade edildi.

İKİ TOPLUMLU ETKİNLİKLERE KATILIM AZ
Anket sonuçlarına göre, Türkler ve Rumların büyük çoğunluğu, kayıp şahısların bulunup kemiklerinin ailelerine verilmesinden yana.
İki toplumun çoğunluğu, ara bölgenin gelecekteki kullanımı hakkında görüş açıklarken, bölgenin bazı kısımlarının her iki tarafın yararına olacak şekilde ve iki taraf arasındaki iletişimi artıracak projeler için kullanılması taraftarı.
Anket değerlendirmesinde, toplumlar arası ilişkilerin, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasındaki güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunacağı kaydedilirken, her iki toplumun çok az oranda iki toplumlu faaliyetlerde yer aldığına işaret edildi.
Değerlendirmede, iki toplumlu faaliyetlerin çok hassas bir konu olduğu ve yabancı aracıların müdahalesinin çok dikkatlice yapılması gerektiği belirtilirken, ankete katılanların çoğunluğunun, Kıbrıs sorununa "müdahale ve karışma" nitelikli hareketlerden kaçınılmasından yana olduğu kaydedildi.

KAPILARIN AÇILMASI, GÜVENİN ARTMASINA ETKİLİ OLMADI
Anket sonuçları, kapıların karşılıklı geçişlere açılmasının iki toplum arasındaki güvenin artmasında etkili olmadığını da ortaya koydu.
Ankete katılan Rumların yüzde 10’u, Kıbrıslı Türklerin ise yüzde 45’i düzenli olarak diğer tarafa geçiş yaptığını belirtti.
23 Nisan 2003 yılında geçiş noktalarının açılmasıyla Kıbrıslı Rumların yüzde
40’ı Türk tarafına hiç geçmediğini, yüzde 50’si sadece birkaç kez geçtiğini
kaydetti. KKTC’ye tek bir kez geçiş yapan Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türkler hakkındaki görüşleri olumlu yönde değişmedi.

ANNAN PLANI VE GAMBARİ SÜRECİ
Anket sonuçlarına göre hazırlanan raporun Annan Planı ve Gambari Süreci’yle ilgili bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı:
"Kıbrıslı Rumlar, 2004 Annan planı sürecini tartışmaya açık bir süreç olarak görürken, Kıbrıs Türk tarafı ise bu süreci uygun bulmaktadır. Diğer yandan, ’Gambari Süreci’ ile ilgili olarak iki toplumun çoğunluğu, BM’nin bu süreçteki tutumunun karşı tarafın lehine olduğunu düşünüyor, ancak bu süreci kabul ediyor. Benzer faktörler, BM sürecinin kabulü veya uygun görülmemesinde iki toplum içerisinde etkili olmaktadır. İki toplumun BM sürecine olumsuz bakmalarında en etken faktör ise adadaki önde gelen gazeteleri okumalarıdır."

YANLIŞ ALGILAMALAR VAR
Anket değerlendirmesinde, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bir arada yaşamaya olumlu bakmaya eğilimli olduğu, ancak Kıbrıslı Türkler arasında bu konuda farklı görüşlerin hakim olduğu da belirtildi.
İki toplumun da birbirleri hakkında yanlış algılamalarda bulunduğu belirtilirken, Kıbrıslı Türklerin, Rumların federal çözümü reddeceği; Rumların da Kıbrıslı Türklerin üniter devlet çözümünü tercih edeceği yönündeki düşüncelerde yanıldıkları ifade edildi.
UNFCYP tarafından görevlendirilen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Erol Kaymak, anketlerin iki toplum arasındaki diyalogu geliştirebileceğini, iki taraftaki insanların bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.
İrlanda da tarafların neyi kabul edebileceği, neyi kabul edemeyeceğini öğrenmek için anketlerin kullanıldığını belirten Kaymak, "Biz bunu bir başlangıç noktası olarak kabul ediyoruz" dedi.

ANKET NASIL YAPILDI
BM tarafından yaptırılan araştırmada bin Kıbrıslı Türk ve bin Kıbrıslı Rum’un yanında, ara bölgede yaşayan 100 Kıbrıslı Türk ve 350 Kıbrıslı Rum’un görüşleri yüz yüze yapılan anketlerle alındı.
Anket sorularının hazırlanması ve sonuçların analiz edilmesi için UNFCYP tarafından bir Kıbrıslı Türk ve bir de Kıbrıslı Rum görevlendirildi.
Anket, KKTC’de Prologue Danışmanlık Şirketi, Güney Kıbrıs’ta ise CYMAR Kamu Araştırma Şirketi tarafından yapıldı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious