Kılıçdaroğlu'nun göstermediği belge

Kılıçdaroğlu'nun göstermediği belge.8105
  • Giriş : 05.01.2009 / 20:02:00

Kılıçdaroğlu’nun “belgeyi alınlarına yapıştırırım” dediği ancak açıklamadığı belge ortaya çıktı...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Star TV'de Ruhat Mengi'nin programına katılan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanlığı'nın bir yabancı içki firmasına ayrıcalık sağladığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, “Bu konuyu inkar etmeleri halinde belgeyi gidip alınlarına yapıştırırım.

AKP, Türkiye'de içki üretimi yapan bir şirketten, 'yasa çıkacak diye' özel tüketim vergisi almadı” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu belgeyi göstermekten kaçındı ancak o belgeyi Aktifhaber yayınladı.VERGİ BORCU, PARA ÖDEMEKSİZİN NASIL ÖDENİR?

Kısa sure önce Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından on binlerce mükellefin banka hesaplarına bloke konarak veya gayrimenkullerine, taşıtlarına haciz konmak suretiyle vergi borçları tahsil edildi.

Maliye bu amansız vergi borcu takibine vatandaşları alırken, ayrıcalıklı birilerinin vergi borcu ödenmesin diye Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy tarafından ödeme emri iptal edilmek suretiyle ödemesi gereken vergi rafa kaldırıldı.

İHTİMAL ÜZERİNE VERGİ BORCU SİLİNDİ

Ulusoy'un gerekçesi ise Bakanlık Makamı tarafından yeni bir düzenlemeye gidilecek olması ihtimali.

Yani, çıkması muhtemel bir vergi yasası gerekçe gösterilerek yüksek miktarda vergiler silindi. İhtimale binaen vergi silinmesi böylece vergi tarihinde bir ilk olarak sözkonusu dört şirkete uygulandı. Ancak bu uygulama hem aynı sektörde hem de diğer sektörlerde çalışan hiçbir şirkete uygulanmadı.

İHTİMALE BİNAEN “OLUR” İMZASI ATILINCA…

Aktifhaber'in haberine göre bir imza ile 3.400.000 YTL tutarında vergiye ilişkin ödeme emri iptal edildi. Bu ayrıcalıklı mükellef grubu ise Mey Alkollü İçkiler A.Ş. , Vergi Konseyi Başkanı Mustafa UYSAL'ın mali koordinatörü olduğu Anadolu Efes Biracılık, Fruko Meşrubat ve Coca-Cola İçecek A.Ş. adlı Anadolu şirketler grubu.

KİLİT BÜROKRATLAR ATLANARAK PARAŞÜTLE İMZALANAN BELGE

Uygulamanın hukuka aykırılığı bir yana, işlem sırasında Gelir İdaresinde olması gereken işleyiş zincirine uyulmadı. Sözkonusu kurumlara yapılan eşi görülmemiş uygulama, ilgili Vergi Dairesi Başkanı, Tahsilat Daire Başkanı, sorumlu Gelir İdaresi Başkan Yardımcısının onayından geçirilmedi.

Böylece sadece dört mükellef böyle bir uygulamadan yararlandırıldı. Aynı sektörde olan Tuborg, Pepsi, Burgaz vb. dev şirketler ise vergilerini normal biçimde ödediler.

VERGİ UZMANI: EŞİ GÖRÜLMEMİŞ KEYFİ MUAMELE

Konu ile ilgili bir vergi uzmanının görüşleri ise şöyle;

“Vergi ödeyenlerin veya vergi tahsil edenlerin iyi bildiği gibi verginin tahsilatının “ödeme emri” adı verilen evrak ile başladığıdır. Ödeme emri adı verilen evrak mükellefe tebliğ edilmezse veyahut ortadan kaldırılırsa, mükellefin ödemesi gereken vergi borcu artık yok demektir. Yani ödeme emri yoksa vergi ödemek de yok. Ödeme emrinin tebliği ile her türlü cebri takibat işlemleri de yapılabilir haciz, hesaplara bloke konulması vb. Herhangi bir şekilde mükellefe tebliğ edilen ödeme emri geri çekilirse ve ilgili işlemleri durdurulursa o vergide artık ödenmeyecek demektir. Peki vergi kanunlarına göre bir ödeme emri hangi hallerde iptal edilir veya geri çekilebilir. Bir ödeme emri şu hallerde iptal edilebilir veya geri çekilebilir:

-Ödeme emri vergi yükümlüsü olan mükellef dışında sehven başka bir mükellef adına düzenlendiyse veyahut aynı kişiye aynı ödeme emrinin iki defa gönderilmesi halinde,

-Tahsil edilecek vergi dışında başka bir vergi için ödeme emri düzenlendiyse yani verginin konusunda hata yapıldıysa örneğin ÖTV yerine KDV yazıldıysa,

-Ödenecek verginin hesaplanmasında veya tutarında hata yapıldıysa yani hesap hatası yapıldıysa,

Bu hallerde hatalı ödeme emri iptal edilebilir ama yerine mutlaka doğru olan ödeme emri düzenlenip mükellefe tebliğ edilerek hata düzeltilmiş olur. Bu haller dışında afaki nedenlerle sizin söylediğiniz gibi kanuni düzenleme yapılacak diye veya mevzuatın öngördüğü haller dışında ödeme emrinin iptali hukuken mümkün olmadığı gibi bu işlem keyfi muameledir.

Kanuni düzenleme eğer mükellefin ödediği vergiyi fazla ve yersiz ödenen vergi haline getiriyorsa o vergi, vergi mevzuatına göre mükellefe geri iade edilebilir. Yasal düzenleme yapılması 'ihtimali' çok ucu açık bir gerekçedir. Çünkü vergi kanunları sürekli değişiklik yapılan dinamik kanunlardır. O zaman her an mevzuat değişebilir diye hiçbir mükellefe ödeme emri tebliğ etmemek gerekir. Örneğin şu günlerde kriz paketi adı altında yapılacak kanuni düzenlemelerde mevduat faizinde stopaj oranının düşürülmesi öngörülüyor, o zaman bankalar mevduat faizinden stopaj yapıp vergi dairesine yatırmasınlar mı? Kanunların işleyişi açıktır. Bir kanuni düzenleme yürürlüğe girinceye kadar önceki hükümler geçerlidir. Eğer kanun koyucu geriye dönük hükmün geçerli olmasını istiyorsa yasada ona göre düzenleme yapar. Kaldı ki yasal düzenlemenin o şekilde çıkacağını nasıl bilebiliriz malumunuz üzere yasalar TBMM milletvekillerinin oylarıyla oylanıp geçiyor. Bir önergeyle farklı bir halede bürünebiliyor.”

MALİYE'DE ULUSOY SIKINTISI

Mali kaynak sıkıntısı nedeniyle IMF ile sıkı pazarlıklar sürerken, işi vergi gelirlerini artırmak olan Maliye Bakanlığı'nın, Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Akif Ulusoy eliyle alacağı vergiden “ihtimallere binaen” vazgeçmesi, böylece belgesiyle ortaya çıkmış oldu.

Kılıçdaroğlu'nun elindeki bu belgeyi, Hükümet kanadından gelen yalanlama sonrası ortaya çıkarması bekleniyordu.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*