Kimya teknik komitesi kuruluyor

Kimya teknik komitesi kuruluyor  	.13291
  • Giriş : 18.02.2008 / 09:51:00

Türkiye'de kimya sanayi politikalarının belirlenmesine yardımcı olmak, kalkınma plan ve programlarındaki hedefler doğrultusunda sanayinin dengeli ve süratli gelişimini sağlamak ve teşvik için yapılacak çalışmalara alt yapı oluşturmak üzere ''Kimya Teknik

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğine göre, KİMTEK'te Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve İçişleri Bakanlıkları, Dış Ticaret Müsteşarlığı, DPT, KOSGEB, TSE, TOBB, TİSK, Türkiye Kimya Mühendisleri Odası, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği ile YÖK Başkanlığınca seçilecek Üniversitelerin Kimya ve Kimya Mühendisliği Bölümü temsilcileri yer alacak.

Komite, başkanın yazılı daveti ve üye tam sayısının en az üçte ikisi ile toplanacak ve oy çokluğu ile karar alacak.

KİMTEK, kimya sanayi ürünleri ile ilgili mevzuat dahilinde üretim, ithalat ya da ihracat yapan sektörlerin mevcut durumunu belirleyecek, sektörden bilgi akışını sağlayacak, kimya ürünlerinin kontrolü için yapılacak piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda ihtiyaç duyulan gerekli ölçüm cihazlarını, test ve laboratuvarları tespit edecek ve bu alanda koordinasyonu sağlayacak.

Komite, gelişmelere bağlı olarak ilgili mevzuatta yapılacak revizyon çalışmalarını ve taslakları inceleyerek, Bakanlığa öneride bulunacak, kimya sanayiinde vizyon oluşturacak, sektörün karşılaştığı sorunları veya açıklık getirilmesi gereken konuları belirleyecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious