Kira beyannameleri de elektronik ortamda

  • Giriş : 13.03.2007 / 00:00:00

Beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler de, yıllık gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzasıyla yayımlanan Vergi Usul Kanunu Sirkülerine göre, yıllık gelir vergisi beyannamelerini doğrudan elektronik ortamda göndermek isteyen kira geliri sahipleri, ''Elektronik beyanname gönderme talep formu ve taahhütnamesini'' doldurarak, bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alacak.

Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifreyi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletecek.

Bu arada söz konusu uygulama, tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameler için geçerli olacak.

-KKDF KESİNTİLERİ-

Öte yandan Gelir İdaresi Başkan Vekili Osman Arıoğlu imzasıyla yayımlanan ''Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisi Sirküleri'' ile de, yeni bildirim ve ekli cetvellerin elektronik ortamda gönderilmesi konusuna açıklık getirildi.

Buna göre bildirim dönemi olarak, YTL veya endeksli kredilerde faiz tahakkukunun, döviz kredilerinde kredinin kullanıldığı veya kullandırıldığı tarihin, kredili ithalatta ise tahsilatın yapıldığı tarihin içinde bulunduğu ay, dönem olarak dikkate alınacak.

İşlemler hangi ayda yapılmışsa, bildirimde o aylık döneme ilişkin bilgilere yer verilecek.

Yeni esaslara göre elektronik ortamda bildirim uygulaması, 2007 Şubat dönemine ait olup 15 Mart 2007 tarihine kadar verilecek olanlar ile takip eden dönemlere ait bildirim ve cetveller için geçerli olacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious