Kiralık okul dönemi başlıyor

Kiralık okul dönemi başlıyor.19643
  • Giriş : 08.05.2008 / 21:57:00

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim hizmeti sunumunda karşılaşılan zorlukları aşmak için 49 yılı geçmeyecek şekilde tesis kiralayabilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, eğitim tesisleri; Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilecek ön proje çerçevesinde, bakanlığa veya Hazine'ye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek veya tüzel kişilere 49 yılı geçmemek şartıyla, belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılabilecek.

Bu amaçla Maliye Bakanlığı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine Hazine'ye ait taşınmazları bedelsiz devredebilecek.

Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılmaması, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarından izin alınmaksızın devredilmemesi için tapu kütüğüne şerh konulacak.

Kira bedeli ve kiralama süresinin tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı, bedelsiz Hazine taşınmazı devredilip devredilmediği, yatırımın maliyeti, eğitim tesisinin donanımının bu kişiler tarafından sağlanıp sağlanmayacağı hususları dikkate alınacak.

Kiralama konusu taşınmaz ve üzerindeki eğitim tesislerinde eğitim hizmetleri dışındaki hizmetlerin ve alanların işletilmesinin kiralayana verilmesi durumunda, bu gelirler kira bedelinden mahsup edilecek.

Bütçeye ödenek konulacak

Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine ait kira bedelleri için bütçeye bu amaçla ödenek konulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanımında bulunan eğitim tesislerinin, öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda yenilenmesi; tesislerdeki eğitim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında, sözleşmeyle gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ihale mevzuatı çerçevesinde yaptırılabilecek.

Bu madde kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak, sözleşmede belirlenecek inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, damga vergisi ile harçlardan muaf olacak.

Belediye ve il özel idareleri, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine eğitim tesisi yaptırabilecek. Bu tesislerin kira bedeli bu idareler tarafından ödenecek ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanımına tahsis edilecek.

Uygulamaya ilişkin esas ve usuller ile ihale yöntemi, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve konuya ilişkin diğer hususlar; Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları'nca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious