Kırsal alandaki yatırımlar göçü azaltacak

  • Giriş : 20.04.2006 / 00:00:00

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, kırsal alanda yapılacak yatırımlar için 65 ile 250 milyon YTL kaynak aktarıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Yatırımcılara projelerine göre yüzde 50 ile yüzde 75 oranında geri ödemesiz (hibe) desteği sağlanacak. Yapılacak yatırımlar ile köyden kente göçün önlenmesi amaçlanıyor.
Hibe verilecek iller arasında bulunan Osmaniye İl Tarım Müdürü Ali Çeribaş, projenin hedefinin kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak olduğunu söyledi.

Çeribaş, projenin gerçek ve tüzel kişilerin (şirket, kooperatif, birlik, üstbirlik vb.) tarımsal ürünlerin ambalajlanması, paketlenmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyet yatırımları ile çok sayıda insanın faydalanacağı köy bazlı içme suyu ve toplu modern yağmurlama ve damla sulama tesislerinin inşasına yönelik yatırımları teşvik etmeye yönelik olduğunu aktardı.

Amacın, herhangi bir tarımsal ürünün üretilmesini sağlamak değil, üretilmiş herhangi bir tarımsal ürünü sanayiye entegre etmek olduğunun altını çizen Çeribaş, "Kısacası o ürünün kullanım ömrünü uzatmak, kaliteli ve hijyen ortamda tüketiciye sunmaktır. Hedef kitle bu yatırım projelerinden herhangi birini uygulamayı düşünen ama yeterli sermayesi olmadığı için bu projeleri hayata geçiremeyen çiftçilerimiz ve sanayicilerimizdir. Hibe desteği yoluyla eksik kredisini hiç geri ödeme yapmadan temin etmiş olacağından daha rahat ve huzurlu olarak yatırımını gerçekleştirecektir" diye konuştu.

Bu sayede, kırsal alanda yapılacak yatırımlar ile insanların, üretimin olduğu kırsal alanda istihdam edileceğinden köyden kente göçün de azaltılacağını belirten Tarım İl Müdürü Çeribaş, hibe ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yatımcılar bireysel ve grup olarak başvurabilirler. Bireysel başvurularda hibe miktarı en fazla 25 bin YTL, grup başvurularında ise 175 bin YTL'dir. Projenin gerçek değerinde ise üst sınır yok. Yani bir firma herhangi bir yatırım için 350 bin YTL'lik bir proje hazırlarsa da alacağı para 175 bin YTL, 400 bin YTL'lik bir projede hazırlasa alacağı para 175 bin YTL olacak."

Ayrıca, içme suyu olmayan, sulama suyu mevcut olduğu halde bunları basınçlı olarak tarla başına kadar götürme imkânına sahip olmayan köylerin, altyapı tesislerine yönelik yapılacak yatırımlarda da hibe desteğinden faydalanabileceklerini belirten İl Tarım Müdürü Çeribaş, "Altyapı projelerinde desteklenecek proje bedeli 400 bin YTL olup bunun hibe desteği yüzde 75, hibe miktarı ise en fazla 300 bin YTL olacak. Daha büyük proje olsa dahi hibe miktarı 300 bin YTL'yi geçmeyecektir. Kalan yüzde 25'lik kısmı ise kendi öz kaynaklarından veya İl Özel İdare kaynağından temin edilebilir" dedi.

Projeyi firma kendi veya danışmanlık firmalarına hazırlattığı projeleri Tarım İl Müdürlüğüne teslim ediyor. Başvurularda Tapu ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaktan başka hiçbir ön koşul yok. Proje başvurularının en geç 3 Haziran 2006 tarihine kadar tarım il müdürlüklerine yapılması gerekiyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious