Kısa dönemlere subaylık yolu

  • Giriş : 02.11.2006 / 00:00:00

Üniversite mezunu olmasına karşın, kendisi istemese de askerliğini kısa dönem yapmak zorunda kalan üniversite mezunları da artık sözleşmeli subay olabilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

“Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay Ve Astsubaylar Hakkında Yasada Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısıö dün TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, 21 Haziran 2001’den bu yana yürürlükte olan 4678 sayılı yasanın değiştirilmesi öngörülüyor.

3 YILDA 573 SÖZLEŞMELİ SUBAY-ASTSUBAY OLDU

Tasarı gerekçesinde, bu konuda ilk uygulamanın Mart 2003’te başladığı ve askeri eğitimlerini tamamlayan toplam 451 subay ve 122 astsubayun 30 Ağustos 2003’ten itibaren sözleşmeli statüde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait çeşitli sınıf okullarında eğitime başladıkları bildirildi.

İlk uygulamalar sonucunda; ön sözleşme sırasında iaşe ve ibatelerin Devlet tarafından karşılanması; sözleşmeli astsubaylık için eğitim seviyesinin yüksekokul seviyesine yükseltilmesi; sözleşme süresinin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların hizmet ettikleri sürenin yarısı kadar sağlık hizmetlerinden yararlanması; askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılma gibi konularda sorunlar yaşandığı ve tasarıyla bunlarla ilgili düzenleme yapılması amaçlanıyor.

KISA DÖNEMLER DE SÖZLEŞMELİ SUBAY OLABİLECEK

Tasarıya göre; artık kısa dönem erbaşlık yapan üniversite mezunları da terhis olmayı beklemeksizin sözleşmeli subaylığa başvurabilecek.

YEDEK SUBAYIN SİCİL NOTU EN AZ 85 OLMALI

Sözleşmeli subay olmak isteyen ve askerliğini asteğmen olarak yapan ve yapmakta olanların yanı sıra sözleşmeli astsubay olmak isteyen uzman erbaşların; bu görevleri sırasında sicil tam notunun yüzde seksenbeşi veya daha üstünde sicil notu almış olması gerekecek.

ASKERİ DOKTORA 3 YILDAN SONRA UZMANLIK EĞİTİMİ İZİNİ

Sözleşmeli tabip subay olarak çalışırken, Tıpta uzmanlık sınavını kazananlarsa, kıt’a, kurum ve karargahlarda üç yıllık hizmetini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimine başlayabilecek.

Yine tasarıya göre artık sözleşmeli subay ve astsubay olarak işe başlanmasından sonra değil, “askeri eğitimö sırasında da “Yetkili sağlık kurullarınca verilen kararlara göreö “göreve devamı mümkün olmayanlarınö TSK ile ilişiği kesilecek.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra, görevini yaparken saldırıya uğrayanlar hariç olmak üzere bir sözleşmeli subay-astsubayın, sözleşme tarihinden itibaren bir takvim yılı içinde aldıkları hava değişimi, istirahat ve benzeri sıhhi izin süresi toplamı doksan günü geçenlerin de sözleşmesi feshediliyordu. Ancak bu süre içerisine “tedavi kurumlarında yatarak tedavi olma sürelerininö hariç olacağı da yasaya işlenecek.

EĞİTİMİN ÜÇTE BİRİNE KATILMAYAN AYRILACAK

Sözleşmeli subay ve astsubay adayı olarak katıldığı askeri eğitimin, sağlık sebepleri hariç olmak üzere, üçte birine çeşitli sebeplerle katılmayanların da ilişiği kesilecek. Sağlık nedenleriyle ilgili olaraksa ayrıca yönetmelik hazırlanacak.

SÖZLEŞMELİ ASTSUBAYIN DERECE YÜKSELMESİ KOLAYLAŞACAK

Halen yürürlükteki yasada sözleşmeli subay ve astsubayın 15 fili hizmet yılını doldurmasından sonra rütbe verilmeksizin bir üst dereceye yükseltilmesi uygulaması bulunuyor. Tasarıyla sözleşmeli astsubayların derece yükseltmesi için gereken söz konusu fiili hizmet süresi 3 yıl düşürülerek 12 yıla çekiliyor.

AYRILANLARIN YAKINLARINA ÜCRETSİZ TEDAVİSİ SÜRESİ DÜŞTÜ

Sözleşmeli subay ve astsubaylardan, sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmesi yenilenmeyenler ile istihdam edildiği kuvvetin değiştirilmesi, sınıfının kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine sözleşmesi feshedilenler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, muayene ve tedavi hizmetlerinin, TSK’da sözleşmeli subay ve astsubay olarak hizmet ettikleri sürenin yarısını geçmemek üzere, askeri hastanelerde ücretsiz olarak verilmesine devam edilecek. Daha önce bu durumdakilerin yakınlarına, TSK’da görev yaptığı süre kadar bir zaman diliminde ücretsiz sağlık hizmeti veriliyordu. Ayrıca bu şekilde TSK’dan ayrılan sözleşmelilerin, kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde işe başlamaları durumlarında da bu hakları mevcut olduğu sürece yine ücretsiz biçimde askeri hastanelerden yararlanamayacak.

Yine tasarıyla; sözleşmeli subay-astsubayların, muvazzaf subay-astsubay için öngörülen üstün başarı kıdemi, lisansüstü öğrenim kıdemi, rütbe bekleme sürelerinin öğrenim ve askerlik hizmeti nedeniyle kısaltılması ile öğrenimden dolayı derece kademe verilmesi ile ilgili kimi hükümlerden yararlanamayacakları da düzenleniyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious