Kız çocuğu kendi isteğinin dışında evlendiriliyor

  • Giriş : 08.03.2006 / 00:00:00

Kız çocuklarının eğitimden ve sağlıklı bir yaşamdan yoksun kalmaları onların kişisel yaşamlarının yanı sıra içinde yaşadıkları toplumu da zarara uğrattıkları belirtildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de evli ve 15 yaşında anne olanların nüfusun yüzdesi 1.8'ini, 17 yaşındakilerin yüzde 8.8'ini ve 19 yaşındakilerin yüzde 23.1'ini oluşturduğu tespit edildi.

Türkiye genelinde yapılan başka bir araştırmada ise 15-25 yaşları arasında yapılan doğumlarda anne ölüm oranlarının ileri yaşlara göre 4 kat daha fazla olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Kız çocuklarını erken yaşta evlendirerek eğitimlerine engel olmanın, yoksulluk, cahillik ve sağlıksız bir toplum oluşması gibi çok ciddi sorunları beraberinde getirdiği ifade edilirken, toplumda bilinçli bireylerin yetişebilmesi için kız çocuklarının eğitimine önem verilmesi gerektiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu Proje Koordinatörü Meltem Ağduk, eğitim olanaklarından ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamış yoksul annelerin ölüm riskinin yüksek gelirli olanlardan daha fazla olduğunu söyledi.

Bunların yanına birde annelik yaşının 20'nin altına doğru çekilmesinin riski daha da artırdığına ve neredeyse 4 katına çıkardığına işaret eden Ağduk, "Gayri Safi Milli Gelir Düzeyi azaldıkça gebelik, doğum ve doğum sonrası problemlerden kaynaklanan anne bebek ölümleri artmaktadır. Her yıl hemen hemen tamamı gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 514 bin kadın gebeliğe bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Yani her dakika bir kadın gebelik ya da doğum sırasında çıkan sorunlar nedeni ile hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her 12 dakikada bir bebek ve her 12 saatte bir de bir anne önlenebilir nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir." dedi.

Topluma verilecek eğitimler ve danışmanlık hizmetleri, etkili bir doğum öncesi bakım, sağlıklı doğum ve doğum sonrası bakım hizmetleri, bunları takiben kaliteli bir aile planlaması hizmeti verildiğinde bebek ve anne ölümlerinin büyük oranda azaltılabileceğinin altını çizen Ağduk, kadınlar ve gençlerin kalkınmanın vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çekti.

"Kadınlar ve gençler, daha iyi eğitim ve sağlık olanaklarına sahip bireyler olarak kalkınmanın parçası olduklarında ülkeler ekonomik, sosyal ve kültürel olarak daha sağlam bir yapıya sahip olacaktır." diyen Ağduk, hal böyle olmasına rağmen Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkede kız çocuklarının daha az eğitim aldığını, daha kötü beslendiğini, sağlık hizmetlerinde daha az yararlandığını ve daha düşük ücretlerde çalıştırıldıklarını vurguladı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious