KKTC, krize karşı tedbirleri saydı

KKTC, krize karşı tedbirleri saydı.11642
  • Giriş : 27.12.2008 / 21:08:00

KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer,kriz nedeniyle piyasaya toplamda 450 milyon ile 1 milyar YTL arasında likidite sağlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, ekonomide alınan tedbirlerle piyasaya toplamda 450 milyon ile 1 milyar YTL arasında likidite sağlanmasının öngörüldüğünü belirterek, ''Uygulamaya konulacak çözüm planı sonucunda, tıkanmış olan ödemeler sisteminin en önemli parçasını oluşturan bankacılık sektöründeki likiditenin artırılması ve şirketlerin borçlarını ödeyebilme kabiliyetlerinin canlandırılmasını beklediklerini'' kaydetti.

Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Lefkoşa Saray Otel'de basın toplantısı düzenleyerek, alınan ekonomik tedbirleri ve yeni ekonomik düzenlemeleri açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı, Maliye Bakanı Ahmet Uzun, Ekonomi ve Turizm Bakanı Erdoğan Şanlıdağ, KKTC Merkez Bankası Başkanı Ahmet Tugay'ın da katıldığı toplantıda Soyer, ekonomik durgunluğa neden olan unsurlara yönelik aldıkları tedbirleri anlattı.

Başbakan Soyer, tedbirlerin ekonomideki durgunluğun yansımalarının mümkün olan en alt düzeyde tutulabilmesini sağlayacağını ifade etti. Finansal sektörde oluşan krizlerin, bankacılık sektörünün yanı sıra reel ekonomi üzerinde de yüksek maliyetlere yol açtığını ifade eden Soyer, söz konusu maliyetlerin en düşük seviyeye indirilmesi için ekonomi otoritelerince önlemler alınması gerektiğini kaydetti.

Soyer, ''KKTC'de reel sektörde baş gösteren ödeme güçlüğüne bağlı olarak kendini gösteren tahsili gecikmiş alacakların artması ve reel sektör şirketlerinin borç ödeme kapasitelerinin olumsuz etkilenmesi gibi hususların, hükümet ve Merkez Bankası tarafından yakından izlendiğini'' belirtti. KKTC Başbakanı, ''Bu nedenle, bankacılık ve reel sektörün yaşanan bu olumsuz tablodan en az kayıpla çıkabilmeleri için ortaya konulacak bir çözümde, her iki sektöre birlikte yapılandırılma fırsatı verecek bir anlayışın benimsendiğini'' söyledi.

Hazırlanan çözüm planında, KKTC bankacılık sisteminde ''Tahsili Gecikmiş Alacakların'' (TGA) ve reel sektörde şirket borçlarının kapsamlı bir strateji içinde ele alınarak çözüme kavuşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Soyer, ''Bu çözüm oluşturulurken esas amacın, finansal dar boğaza girmiş şirketlerin yeniden yapılandırılarak ekonomik hayatlarına etkin biçimde devam etmeleri ve bunun sonucu olarak istihdam ve katma değer yaratılarak reel ve finans kesim bilançolarının güçlendirilmesi olduğunu'' kaydetti.

-HÜKÜMETİN ALACAĞI TEDBİRLER-

Başbakan Soyer, hükümetin alacağı tedbirleri şöyle açıkladı:

''- Bankacılık sektörünün sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve bankalara ek likidite sağlanması amacıyla TMSF'ye gerektiği takdirde kullanılmak üzere sorunlu varlıklarının satın alınması da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alma yetkisi verilecek.

- Bankacılık sektörü tarafından riskli görülerek, ihtiyatlı yaklaşılan ve finans olanaklarına ulaşmakta güçlük çeken firmaların kredilerine kısmen garanti verilmesi ve bu suretle çeşitli sektörlere likidite akışının sağlanması amacıyla ayrı bir tüzel kişiliğe sahip bir ''Kredi Garanti Fonu'' kurulacak.

- Bankacılık sektörünün alacaklarının tahsilinin hızlandırılarak mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla, tapu işlemleri hızlandırılacak, adli işlemleri hızlandırılacak, kredi işlemlerine esas olmak üzere hazırlanacak finansal tablo ve raporlamaların uluslararası muhasebe standartları doğrultusunda düzenlenmesi hususlarında gerekli düzenlemeler yapılacak.

- Ekonomik tedbirler çerçevesinde yeniden yapılandırılacak kredi işlemlerinin her türlü vergi, resim ve harçtan istisna tutulması sağlanacak.''

-KKTC MERKEZ BANKASI TARAFINDAN ALINACAK TEDBİRLER-

Başbakan Soyer, KKTC Merkez Bankası tarafından alınan tedbirleri de şöyle sıraladı:

''Bankacılık sektörünün daha sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması ve reel sektöre kullandırılacak kredi imkanlarının arttırılması amacıyla;

- Yasal karşılık oranlarında indirime gidildi.

- Reeskont faiz oranları önemli oranda düşürülerek, bankaların borçlanma imkanları artırıldı.

- Bankaların Kredileri ve Diğer Alacaklarının Niteliği ve Karşılıklar Tebliği yeniden düzenlenerek, kredilerin yeniden yapılandırılması olanağı tanındı.''

Başbakan Soyer, ''belirtilen tedbirlerin bütünüyle piyasaya 450 milyon ile 1 milyar YTL arasında bir likidite sağlanacağının öngörüldüğünü'' ifade ederek, ''uygulamaya konulacak bu çözüm planı sonucunda beklentilerinin, tıkanmış olan ödemeler sisteminin en önemli parçasını oluşturan bankacılık sektöründeki likiditenin artırılması ve şirketlerin borçlarını ödeyebilme kabiliyetlerinin canlandırılması olduğunu'' söyledi.

Soyer, ''Borçların yeniden yapılandırılması neticesinde reel kesimde yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçilmesinin, ekonomideki durgunluğun yansımalarının mümkün olan en alt düzeyde tutulabilmesini sağlayacaktır'' dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*