KOBİ'lere 500 milyon liralık ek kaynak

KOBİ'lere 500 milyon liralık ek kaynak.9804
  • Giriş : 18.01.2009 / 11:16:00

Yatırım Fonu Tebliğinde yapılacak değişiklikle, KOBİ'lere yatırım fonları aracılığı ile finansman sağlanacak. Düzenleme ile KOBİ'lere maksimum 500 milyon liralık ek kaynak aktarılacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Turan Erol, Yatırım Fonu Tebliğinde yapılacak değişiklikle, KOBİ'lerin yatırım fonları aracılığı ile finansmanının sağlanacağını, bu düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte KOBİ'lere maksimum 500 milyon liralık ek kaynak aktarılacağını bildirdi.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yatırım Fonu Tebliği ile Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin tebliğlerde değişikliğe gidileceğini bildirdi.

Yatırım Fonu Tebliğinde yapılacak değişiklikle KOBİ'lerin yatırım fonları aracılığı ile finansmanının sağlanacağını bildiren Erol, bu düzenleme ile yatırım fonlarının, KOBİ'lerin hisse senetlerine yatırım fonu portföy değerlerinin yüzde 10'una kadar yatırım yapılabileceğini söyledi.

KOBİ hisse senetlerinin borsada işlem görmemeleri nedeniyle fon payı iadelerinde karşılaşılabilecek likidite sorununa karşı kurucunun geri dönen fon paylarını kendi portföylerine alması yönteminin uygulanabileceğini kaydeden Erol, ''KOBİ hisse senetlerine ilişkin değerleme en az 6 ayda bir defa olmak üzere ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek. Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi ile birlikte, KOBİ'lere maksimum 500 milyon TL'lik ek kaynak aktarılacak'' şeklinde konuştu.

-ŞEMSİYE FON YAPISI-

Yatırım Fonları Tebliğ değişikliği ile ayrıca garantili ve koruma amaçlı fonların şemsiye fon yapısında kurulmasının esas olacağını anlatan Erol, şunları kaydetti:

''Bu şekilde garantili ve koruma amaçlı fonlar ayrı varlık ve yükümlülüklere sahip alt fonlardan oluşacak. Fonun yatırım yapabileceği araçlar içtüzüğünde, alt fonların kapsamlı yatırım stratejilerine alt fon izahnamelerinde yer verilecek. Fon tutar artırımı için sadece fon iç tüzüğü değiştirilecek.''

Bu yapı ile kuruluş-kayda alma başvurularının birlikte değerlendirildiği ve yatırım stratejileri bakımından piyasa zamanlamasının önemli olduğu koruma-garantili fonların başvurularının daha kısa sürelerde sonuçlanabileceğini dile getiren Erol, diğer yatırım fonlarında ise şemsiye fon yapısının isteğe bağlı olacağını söyledi.

Erol, tebliğ değişikliği ile diğer yapılacakları şöyle sıraladı:

''Karşılaştırma ölçütü belirlemeksizin opsiyon dahil vadeli işlem sözleşmelerinin garantili yatırım fonlarının ve koruma amaçlı yatırım fonlarının portföyüne hem koruma hem de yatırım amaçlı olarak alınabilecek.

Garantili ve koruma amaçlı fonların portföylerine mala dayalı opsiyonlar dahil vadeli işlem sözleşmelerinin alınmasına imkan tanınacak.

Garantili yatırım fonlarında anapara garantisi DİBS ve ters repo işlemleri ile sağlanacak hükmü kaldırılıyor. Anapara garantisi tebliğdeki sınırlamalara uyulmak koşuluyla izahnamelerinde belirleyecekleri portföy yönetim stratejileri ile sağlanacak.

Yatırım fonlarının kuruluş ve kayda alma başvurularının kısa sürede sonuçlanması amacıyla serbest yatırım fonları ve borsa yatırım fonları dışındaki tüm fonların kuruluş ve kayda alma başvuruları birlikte sonuçlandırılacak.

Katılma paylarının kurucu dışında alım satımına aracılık edecek kurumların iç tüzükte belirlenmesi zorunluluğu kaldırılıyor. Bunun yerine SPK tarafından uygun görülecek yöntemlerle kamuya duyurulması yöntemi getiriliyor. Bu şekilde başvuru süreçleri kısaltılarak, katılma paylarının dağıtım kanallarının genişletilebilmesi ve aracılığın artırılması amaçlanıyor. Böylece elektronik fon payı dağıtım platformlarının işleyişine zemin hazırlanacak.''

-GSYO'NUN FAALİYET ALANI GENİŞLETİLİYOR-

Erol, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına (GSYO) ilişkin tebliğ değişikliği ile faaliyette bulunan GSYO'ların girişim sermayesi yatırımlarındaki payının artırılması, faaliyet alanlarının genişletilmesinin yanı sıra yabancı yatırımcıların Türkiye'ye çekilmesini amaçladıklarını söyledi.

2007 yılında küresel bazda 796 milyar ABD dolarına ulaşan girişim sermayesi yatırım miktarının Türkiye'de sadece 2,26 milyar ABD doları olduğuna dikkati çeken Erol, ''Bu girişim sermayesi yatırımlarının yaklaşık yüzde 90'ı yabancı girişim sermayedarları tarafından gerçekleştirilmiş. Tebliğ değişikliği ile GSYO'lar yabancı yatırımcıların Türkiye'ye çekilmesinde bir rol üstlenecek'' dedi.

Erol, şöyle konuştu:

''Tebliğ değişikliği ile GSYO'ların; Türkiye'de kurulacak girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilmesi, girişim şirketlerine yatırım yapmak üzere yurt dışında kolektif yatırım amacıyla kurulan kuruluşlara doğrudan ve dolaylı olarak yapılan yatırımlardan kaynaklanan riskin yatırıma yönlendirilen anapara miktarı ile sınırlı olması kaydıyla yatırım yapabilmesi, Türkiye'deki girişim sermayesi faaliyetlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek üzere yurt içinde ve yurt dışında kurulu danışmanlık şirketlerine ortak olabilmesi, Türkiye'de kurulu portföy yönetim şirketleri ile yurt dışında kurulmakla birlikte faaliyet kapsamı sadece Türkiye'de kurulu girişim şirketleri olan portföy yönetim şirketlerine ortak olabilmesi mümkün olacak.''

Söz konusu tebliğ değişikliklerinin Başbakanlığa gönderildiği belirtildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*