Koç Holding'den hisse duyurusu

Koç Holding'den hisse duyurusu.7768
  • Giriş : 23.03.2009 / 13:47:00

Koç Holding, ortaklarına kardan bedelsiz hisse dağıtacağını duyurdu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Koç Holding'ten İMKB'ye gönderilen yazıda, Yönetim Kurulunun 19 Mart 2009 tarihli toplantısında, şirketin 1 Ocak-31 Aralık 2008 hesap dönemine ilişkin UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarında oluşan net dönem karından, TTK'nın 466. maddesi uyarınca, ''47 milyon 19 bin 781,40 lira tutarında yüzde 5 kanuni yedek akçe düşüldükten sonra, sermaye piyasası düzenlemelerine uygun olarak 1 milyar 976 milyon 534 bin 976,60 lira dağıtılabilir kar elde edildiği'' belirtildi.

Yazıda, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 183 bin 111,50 lira bağışın eklenmesi ile 1 milyar 976 milyon 718 bin 88,10 lira birinci temettü matrahı oluştuğu, yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolar esas alındığında ise net dönem karından 47 milyon 19 bin 781,40 lira tutarında yüzde 5 kanuni ihtiyat ayrıldıktan ve 10 milyon 640 bin 839,33 lira geçmiş yıl zararı mahsup edildikten sonra 893 milyon 375 bin 846,65 lira dağıtılabilir karın oluştuğunun görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''Sermaye piyasası mevzuatı ile esas sözleşme hükümlerine göre dağıtılabilir karın 395 milyon 343 bin 617,62 lira ortaklara birinci temettü, 56 milyon 277 bin 123,05 lira esas mukavelemizin 32/d maddesine göre intifa senedi sahiplerine, 15 milyon 351 bin 161,38 lira esas mukavelemizin 32/c maddesine göre Emekli ve Yardım Sandığı Vakfına, 7 milyon 179 bin 882,38 lira ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılması, yasal kayıtlara göre kalan 419 milyon 224 bin 062,22 liranın fevkalade ihtiyat olarak ayrılması, SPK mevzuatına göre ayrılması mecburi olan 395 milyon 343 bin 617,62 lira birinci temettü ile 7 milyon 179 bin 882,38 lira ikinci temettü olmak üzere toplam 402 milyon 523 bin 500,00 lira temettünün cari yıl diğer kazançlarından karşılanmak üzere nakit dağıtılmayarak sermayeye eklenmek suretiyle ortaklarımıza kardan bedelsiz hisse olarak verilmesi, intifa senedi sahiplerine tahsis edilen ödemelerin carı yıl karının istisna kazançlara, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na tahsis edilen ödemelerin ise istisna olmayan kazançlara isabet eden kısmından (brüt=net) karşılanması ve ödeme tarihinin 4 Mayıs 2009 günü olarak tespit edilmesinden Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.''

Yazıda, tamamı hisse senedi biçiminde dağıtılması teklif edilen kar payının sermayeye oranının yüzde 20 olduğu bildirildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*