Kokulu kırtasiye ürünleri kullanımına yasak geliyor

Kokulu kırtasiye ürünleri kullanımına yasak geliyor.10372
  • Giriş : 28.12.2007 / 06:14:00
  • Güncelleme : 28.12.2007 / 00:25:10

Akdağ teklifle çocukların uçucu maddelere erişiminin önlenmeye çalışıldığını söyledi

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, çocukların, bağımlılık yaratabilecek ürünlerin zararlarından korunmasını öngören kanun teklifini benimsedi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl başkanlığında toplanan komisyon, Başkan Erdöl'ün önceki dönemde Genel Kurul gündeminde yeralan Uçucu Organik Bileşiklerin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'ni ele aldı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, uçucu maddelerin toplumda çok yaygın olduğunu, temini kolay ve ucuz olması nedeniyle çocukların bu maddelere ulaşabildiğini söyledi.

Daha çok ergenlik döneminde olan çocukların uçucu maddelere meyilli olduğunu belirten Akdağ, teklifle, çocukların bunlara erişiminin önlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Yalayarak zarf yapıştırma alışkanlığı

AK Parti Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt, uçucu maddelerin satışının kontrol altına alınmasının yanı sıra çocukların eğitimine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Toplumda televizyon izleme bağımlılığı olduğunu ifede eden Gülyurt, çocukların çok izlediği çizgi filmlerde uçucu maddelerin zararlarının konu alınması için düzenleme yapılmasını önerdi.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Kemalettin Aydın, Türklerdeki "yalayarak zarf yapıştırma" alışkanlığına dikkati çekerek, bunun zararlarının önlenmesi için bantlı zarfların zorunlu hale getirilmesi, zarf üretiminde buna özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Komisyon'da daha sonra kanun teklifi, maddeleri görüşülmeksizin kabul edildi.

Teklifin içeriği

Teklife göre, çocuklarda bağımlılık yaratabilecek uçucu organik bileşikleri içeren ürünler, (yapıştırıcı, kokulu olarak üretilen kalem, defter, silgi gibi) hangi amaçla olursa olsun çocuklara satılamayacak, verilemeyecek.

Çocuklar tarafından kullanılabilme ihtimali bulunması halinde, yetişkinlere de satılamayacak ve verilemeyecek.

Kanun kapsamına giren ürünlerin yarattığı sağlık riskleri konusunda çocukları ve gençleri bilinçlendirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına gerekli eğitim ve öğretim programları konulacak.

Uçucu organik bileşikler içeren ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde çocuklar çalıştırılamayacak; bu ürünler eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılamayacak.

"Tiksindirici" koku katılacak

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılacak yapıştırıcılar, su bazlı olacak. Yükseköğretim kurumları ile mesleki eğitim ve iş eğitimi yapan kurumların, eğitim gereği kullandıkları bu kapsama giren ürünler, ancak "tiksindirici" koku ihtiva etmeleri halinde kullanılabilecek.

Tiksindirici koku ve miktarının ne olacağı ise yönetmelikle belirlenecek. Kanun kapsamına giren ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde gerekli sağlık tedbirleri alınacak.

Ürün bağımlılarının tedavi ve rehabilitasyonları, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda; Sağlık Bakanlığı, diğer merkezi ve mahalli kurum ve kuruluşlar tarafından merkezler açılarak yürütülecek.

Ambalajlarda uyarıcı yazılar bulunacak

Çocuklarda bağımlılık yaratabilecek, uçucu organik bileşikler içeren ürünlerin dış ambalajları ile varsa iç ambalajlarında, "sağlığa zararlı olduğu ve çocuklara verilemeyeceği" şeklinde görünür ve okunaklı bir yazı bulunması zorunlu olacak.

Resim ve şekillerin de eklenebileceği uyarı yazılarının kaplayacağı alan, toplam alanın yüzde 30'undan az olamayacak.

Kanun kapsamına giren ürünlerin "su bazlı" olmaları veya bu ürünlere "tiksindirici" koku katılması için teşvik edici tedbirler alınacak.

Ağır para cezaları geliyor

Kanun hükümlerine aykırı davranan kişi ve kuruluşlara ağır para cezaları verilecek. Buna göre, kanun kapsamına giren ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde her ne sıfatla olursa olsun çocuk çalıştıranlar, her bir çocuk için 500 YTL idari para cezasına çarptırılacak.

Çocuklarda bağımlılık yaratabilecek uçucu organik bileşikler içeren kırtasiye malzemelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kullanılmasına izin verenlere, 100 YTL idari para cezası verilecek ve bu kırtasiye malzemelerinin eğitim ve öğretim kurumunda kullanılması yasaklanacak.

Bu tür ürünlerin üretildiği ve kullanıldığı yerlerde sağlık tedbirlerini almayanlar, bin YTL'den 5 bin YTL'ye kadar idari para cezasına çarptırılacak.

Uçucu organik bileşik içeren ürünlerin ambalajlarına, "sağlığa zararlı olduğu ve çocuklara verilemeyeceği" şeklinde uyarıcı yazı koymayanlar ise malın piyasa değerinin iki katı idari para cezasına çarptırılacak.

Bu cezanın miktarı 500 YTL'den az olamayacak ve yükümlülüğe aykırı olarak ambalajlanan malların satışı men edilecek.

Teşvik edici tedbirler, Hazine Müsteşarlığı'nın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı'nca; diğer hükümlerin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ise İçişleri, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Sanayi ve Ticaret bakanlıkları ve ilgili devlet bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda ayrıca uluslararası sözleşme ve ikili anlaşmaların uygun bulunduğuna ilişkin 4 kanun tasarısı kabul edildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious