Komisyon başkanından Rektör Bernay'a suç duyurusu

  • Giriş : 24.02.2006 / 00:00:00

Komisyon başkanından Rektör Bernay'a suç duyurusu yapıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) tartışma ve huzursuzluklara neden olan yolsuzluk, kadrolaşma, akraba atamaları, keyfi yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanılması ve torpil gibi iddiaları araştıran Meclis Araştırma Komisyonu, üniversite hakkındaki 800 sayfalık raporunu hazırlayıp meclise sundu.
Bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Araştırma Komisyonu Başkanı Cemal Yılmaz Demir, Samsun Adliyesi'ne gelerek başta Rektör Prof. Dr Ferit Bernay olmak üzere suç işledikleri tespit edilen personel hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Adliye binası önünde girişinde açıklamalarda bulunan Demir, üniversitede soruşturma yapılmasının YÖK'ün iznine tabi olduğunu hatırlattı.

OMÜ hakkındaki iddiaların ortadan kaldırılabilmesinin, doğru ile yanlışın ayırt edilebilmesinin mahkemeler aracılığı ile olacağını vurgulayan Demir, YÖK'ten mahkemelerin önünü açmasını istedi.

Demir, sözlerini şöyle sürdürdü; "Komisyona ulaşan ve Cumhuriyet Başsavcılığımızı ilgilendiren bilgileri bir dosya içinde topladık. Genelde ihaleler, yönetim tarzı, işletmeler, bir kısım inşaatlar, usulsüzlükler, sahte belge iddiaları, ekleri ile birlikte sunmak üzere geldik. Temenni ederim ki bugüne kadar yapılanın aksine YÖK, bu defa dosyalarla ilgili yasal sürecin başlatılması için gerekli izni verir. Çünkü YÖK, şimdiye kadar üniversiteler üzerindeki bir takım iddiaları, gölgeleri, araştırmak üzere Cumhuriyet savcılıklarımızın istedikleri izine genelde olumsuz cevap vermek suretiyle olayla ilgili incelemeyi engelleyen bir tutum içine girmişti. Savcılıklarımızın OMÜ'deki iddiaları inceleyip gereğini yapmak üzere yaptıkları başvuruya YÖK'ün olumlu cevap vermesini bekliyoruz. Böylece üniversiteler aklanmış olur. Üniversiteler yöneticilerinin kendi ifadeleri ile doğrudan aklanmış olmaz. Bu anlamda iyi niyetli bekleyiş içinde olacağız. Umarım yasaların kendilerine verdikleri hakları istismar etmeden üniversiteler üzerindeki bir takım gölgelerin kaldırılmasına yardımcı olurlar." dedi.

OMÜ'deki iddiaları komisyon tarafından araştırılmaya başlanmasından sonra Antalya'nın Okurcular Beldesi ve OMÜ'nün Ankara'daki irtibat bürosu yakınındaki bir ankesörlü telefondan aranarak 8 kez tehdit edildiğini, kendisini arayanların 5 dakika sonra aynı ankesörlü telefondan Rektör Prof. Dr. Bernay'ı aradığını belirten Demir, sadece kamuyu ilgilendiren kısımlarda suç duyurusunda bulunacağını, tehdit ile ilgili savcılığın incelemesini sürdürdüğünü de kaydetti. Açıklamanın ardından Komisyon Başkanı Cemal Yılmaz Demir, kendisine destek vermek için gelen 3 sivil toplum örgütü temsilcisi, üniversiteden atılan araştırma görevlileri ve çok sayıda sendika üyesi ile birlikte Adliyeye girerek 31 maddelik şikayet dilekçesini cumhuriyet baş savcısına teslim etti.

Demir'in Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede yer alan maddelerden bazıları ise şunlar;

1) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Saymanlığı'ndan öğrencilere yönelik olmayan harcamalar yapılması,

2) Kardioloji Merkezi İnşaatı'nda DPT'den gerekli yasal izinlerin alınmadan proje değişikliği yapılması ve 'Çocuk Hastanesi'ne dönüştürülmesi

3) Araştırma fonu kaynaklarından usulüne uygun olarak ve eşitlik ilkesi gözetilerek kullanılmadığı, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanılması suretiyle kamunun zarara uğratıldığı

4) Üniversitede disiplin soruşturmalarının kişisel amaçlara yönelik olarak kullanıldığı

5) Öğrenci derneklerinden bazılarının yasa dışı örgütlerle ilişkili bulunduğu, bu örgütlerle ilişiği bulanan derneklerin üniversite yönetimi tarafından ayrıcalıklı muameleye tabi tutulduğu,

6) 2547 sayılı yasanın 13/b-4 maddesi gereğince kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik amaçlarla kullanılmak üzere rektöre tanınan görevlendirme yetkisinin kamu hizmetlerinin ihtiyaçları dikkate alınmadan keyfi bir şekilde kullanıldığı

7) Öğretim üyesi atamalarından kamu hizmetinin gerektirmediği kişiye özel şartlar konulmak suretiyle rekabet ortamının bazı kimselere kişisel yarar sağlamak

8) Lisansüstü sınavlarda bazı kimselere haksız yarar sağlandığı, bir kısım evrakın sahte olarak düzenlendiği ve tahrif edildiği iddiası

9) Üniversitenin çeşitli birimlerinde SSK bildirimlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak düzenlenmesi nedeniyle kurum aleyhine idari para cezaları düzenlendiği, görevini uygun yapmayan personele hiçbir işlem yapılmadığı.

10) Yetkiyi aşma, görevi kötüye kullanma ve keyfi yönetim sergilenerek hukuka aykırı şekilde bir ortak girişimin 01.07.2005-30.09.2005 dönemi temizlik hizmet sözleşmesinin feshedilmesi ile bu bağlamda kamu hizmetinde aksamaya ve kamu zararına sebebiyet verilmesi.

ıÜüOndokuz Mayıs Üniversitesi, daha önce de birçok kez yolsuzluk, usulsüzlük ve kadrolaşma iddialarıyla gündeme gelmişti. OMÜ hakkındaki iddialar nedeniyle TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmuş; ancak TBMM tatile girdiği çin çalışmalara başlayamamıştı.

OMÜ'deki kadrolaşma iddialarını gazeteci Murat Seçkin, notere tastiki ile ortaya çıkartmıştı. Fen-edebiyat fakültesine yüksek lisans öğrencisi olarak 3 kişinin alınacağını, ancak 2 kişinin önceden belirlendiğini öğrenen Seçkin, olayı notere tasdik ettirmek için piyes yazmış ve sözlü olarak gerçekleştirilen sınav sonucunda belirlenen isimlerin yüksek lisans öğrencisi olarak üniversiteye alınması üzerine mahkemeye müracaat etme kararı almıştı.

Oğlu sınavı kazandığı için torpil iddialarının odağında bulunan Üniversite Sekreteri Nazım Alkan iddiaları yalanlamış, ancak AK Parti Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 40 arkadaşı iddiaları TBMM'ye taşımıştı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay hakkındaki iddialar bunlarla bitmiyor. Üniversitedeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile yargılanan bazı kişileri ihale komisyonlarında görevlendirmekle suçlanan Bernay'ın üniversiteye iş yapan müteahhide fazla para verildiğini ihbar eden dönemin Yapı İşleri Daire Başkanı Recep Durmuş hakkında onlarca disiplin soruşturması açtığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay'ın rüşvet ve yolsuzluk suçlarından yargılanan Üniversite Genel Sekreteri Nazım Alkan ve Yahya Dilek'i de ihale komisyonlarında görevlendirdiği belirlenmişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious