Koray Aydın yarın yargıç karşısına çıkıyor

  • Giriş : 30.05.2006 / 00:00:00

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın Yüce Divan'da yargılanmasına yarın devam edilecek.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

TBMM'den Anayasa Mahkemesi'ne sevk gerekçesi ise şöyledi: Bakanlığı döneminde, ihalelerin tamamına yakınının istisnai bir usul olan davetiye usulüyle yapıldığı, böylelikle istisnai ihale usulünün uygulanmasının kural haline getirildiği, önceleri asgari 20 veya daha fazla firma ihaleye çağrıldığı halde bu dönemde 3 ila 10 firmanın davet edildiği, davet edilen firmalar arasında ortaklık ve akrabalık ilişkileri ile adres birlikteliklerinin olduğu, ihalelerde yapılan kırımların (daha önceki ve sonraki dönemlerde ortalama yüzde 20'nin altına düşmediği halde) ortalama yüzde 10'lara düştüğü, niteliği gereği ancak belli nitelikteki firmalardan birine verilmesi gerekli işlerin istenilen nitelikleri taşımayan firmalara verildiği, ayrıca sair nedenlerle 2886 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinde öngörülen rekabet ve açıklık ilkesine aykırılık oluşturulduğu, kanunların tanıdığı takdir hak ve yetkisinin Kanunun amacına uygun kullanılmadığı, Bakanlıkta meydana gelen haksızlık, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleme noktasında gerekli ve yeterli önlemleri almayıp denetimleri yapmadığı ve bu nedenlerle kamunun zararına sebebiyet verdiği,

Belli istekliler arasında davetiye usulüyle yapılan ihalelerin bazılarında "bu firma ile ilgilenin" diye Müsteşar Yardımcısı Sedat Aban ile Danışmanı Sadrettin Dinçer'e talimat verdiği ve ilgili ihalenin bilahare ismi verilen firmalara verildiği, Bakanlıktaki uygulamaların ihalelerle ilgili gizli ittifak oluşumuna sebebiyet verdiği ve bu suretle de kamunun zararına neden olduğu,

Çeşitli dönemlerinde verdiği mal bildirimlerinde özellikle döviz varlıkları yönünden büyük farklılıklar bulunduğu, 1995 yılındaki mal bildirimi ile Komisyonumuza verdiği mal bildirimi arasındaki farklılık ve artışların -özellikle 29.05.1999 ile 05.09.2001 tarihi arasındakilerin- izah edilemediği,

Bu nedenlerle, adı geçenin Türk Ceza Kanunu'nun 240. ve 366. maddeleri ile 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 13. maddesini ihlal ettiği kanaat ve sonucuna varılarak bu maddelere göre yargılanması istemiyle ilgili duruşma. "

YILMAZ VE TANER DURUŞMASINDA KARAR AÇIKLANACAK

Türkbank ihalesine fesat karıştırmak suçlamasıyla yargılanan eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eski Devlet Bakanı Güneş Taner'in Yüce Divan'daki yargılanmasının sonuna gelindi. 23 Haziran tarihinde yapılacak duruşmada Yılmaz ve Taner'le ilgili karar açıklanacak. Yüce Divan'da eski Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan'ın yargılanmasına halen devam ediliyor.

Bir süre önce eski Devlet Bakanları Hüsamettin Özkan, Recep Önal ile Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu yargılanmış ve ceza almamıştı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious