Koray Aydın'ın malvarlığı araştırılacak

  • Giriş : 18.07.2006 / 00:00:00

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın'ın haksız edindiği iddia edilen mal varlığıyla ilgili olarak üç kişilik heyet oluşturuldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

olarak Prof. Dr. Ercan Bayazıt, Prof. Dr. Talat Birgönül ve Ahmet Rıfat Yetkin'in bilirkişi olarak tespit edildiğini açıkladı. Tuğcu, heyetin gelecek duruşmaya çağrılarak yemin ettirileceği, ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığından bazı bilgi ve belgelerin istenmesine karar verildiğini ifade etti. Duruşma 13 Eylül 2006'ya bırakıldı.

İHALELER VE MAL VARLIĞI ARTIŞI İÇİN DAVA AÇILMIŞTI

Koray Aydın, bakanlığı döneminde, ihalelerin istisnai bir usul olan davetiye usulüyle yapıldığı, böylelikle istisnai ihale usulünün uygulanmasının kural haline getirildiği, önceleri asgari 20 veya daha fazla firma ihaleye çağrıldığı halde bu dönemde 3 ila 10 firmanın davet edildiği, davet edilen firmalar arasında ortaklık ve akrabalık ilişkileri ile adres birlikteliklerinin olduğu, ihalelerde yapılan kırımların (daha önceki ve sonraki dönemlerde ortalama yüzde 20'nin altına düşmediği halde) ortalama yüzde 10'lara düştüğü, niteliği gereği ancak belli nitelikteki firmalardan birine verilmesi gerekli işlerin istenilen nitelikleri taşımayan firmalara verildiği, ayrıca sair nedenlerle 2886 sayılı Kanun'un 2 nci maddesinde öngörülen rekabet ve açıklık ilkesine aykırılık oluşturulduğu, kanunların tanıdığı takdir hak ve yetkisinin Kanunun amacına uygun kullanılmadığı, Bakanlıkta meydana gelen haksızlık, yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleme noktasında gerekli ve yeterli önlemleri almayıp denetimleri yapmadığı ve bu nedenlerle kamunun zararına sebebiyet vermekle suçlanıyor.

Aydın, çeşitli dönemlerinde verdiği mal bildirimlerinde özellikle döviz varlıkları yönünden büyük farklılıklar bulunduğu, 1995 yılındaki mal bildirimi ile TBMM Komisyonuna veridiği mal bildirimi arasında farklılık ve artış olduğu gerekçesiyle adı geçenin Türk Ceza Kanunu'nun 240. ve 366. maddeleri ile 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 13. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırılması isteniyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious