Kordon kanı konusunda sağlıklı bilgilere ulaşmak daha önemli

  • Giriş : 16.01.2006 / 00:00:00

Sağlık Bakanlığı, aileleri 'kordon kanı' konusunda uyardı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kordon kanının en önemli kök hücre kaynaklarından biri olduğu belirtildi. Günümüzde hangi hastalıkları tedavi edebildiğinden çok gelecekte hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğinin önemli olduğu ve dünyanın konuya ilgisinin de bu alanda yoğunlaştığına işaret edildi. Kordon kanı konusunda ailelerin, hareket noktalarını belirlemeden önce doğru, sağlıklı ve kişisel kaygılardan uzak bilgilere ulaşmalarının önemli olduğu vurgulanarak şöyle denildi: "Tüm dünyada kordon kanı bankaları, kamu ve özel sektör bankaları olarak 2 ayrı yapıda faaliyetlerini sürdürmektedir. Kamu kökenli bankalar, devlet finansmanıyla kurulup, ihtiyacı olan başka bir hastaya kullanılmak üzere (allojenik) kordon kanı saklarken, özel bankalar finansman ihtiyacını ailelerden karşılamakta, bu nedenle de çoğu zaman etik sınırları zorlayan reklam ve tanıtım kampanyalarıyla kordon kanı toplamaya çalışmaktadır. Bilimsel gerçeklere dayanmayan ve aileleri adeta baskı altına alan tanıtım faaliyetlerinden insanlarımızın doğru bilgilerle donatılarak korunması ve her şeye rağmen bebeğinin kordon kanını saklatmaya karar vermiş ebeveynin, bir gün gelip de saklanmış kordon kanının kullanılabileceği bir hastalıkla yüz yüze gelmeleri durumunda mağdur olmalarının önlenmesi, bakanlığımız açısından önem arz etmektedir."

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan 'Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği' ile bu alanda yaşanan mevcut boşlukların giderilmesi hedefleniyor. Yönetmelikte kordon kanı bankalarının asgari bina ve personel standartlarının tanımlandığı hatırlatılan açıklamada, saklanan kordon kanlarının ileride tedavi amacıyla kullanılabilmesi için, kordon kanı bankalarının Avrupa Birliği'nde her türlü tıbbi ürünün imalinde vazgeçilmez olan GMP şartlarına haiz olması ve standart uygulama yöntemlerine sahip olmaları koşulu getirildiği vurgulandı.

Bankalara yüzde 20 oranında allojenik saklama şartı getirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, 12 yılın sonunda da ebeveyne saklanan kordon kanını genel kullanıma açma hakkının verildiği belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: "Saklanan kordon kanları için sigorta şartı konulmuş, saklanan kordon kanının kullanılamaz hale gelmesi durumunda tedaviyi sağlayabilecek alternatif kök hücre kaynağının, dünyanın herhangi bir yerinden temini suretiyle hastanın tedavisinin karşılanması güvence altına alınmıştır. Yönetmelikteki en önemli noktalardan birisi de 'Bilgilendirilmiş Olur Formu'nun yönetmelik eki olarak yayımlanmış ve uygulama zorunluluğu getirilmiş olmasıdır. Burada verilmesi gereken bilgiler aileye sunularak onayı alınmakta, kordon kanı saklama kararını sağlıklı bir zeminde vermeleri temin edilmektedir."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious