Köşk'ten 20 Bin polise onay

  • Giriş : 09.03.2007 / 00:00:00

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 3 kanunu onayladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5594 sayılı ''Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'', 5595 sayılı ''İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ve 5596 sayılı ''Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

-HAVAALANLARINDAKİ TESİSLER-

5594 sayılı ''Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, İl Özel İdaresi Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''a göre, büyükşehir belediyesi sınırlarına giren belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma ve ulaşım hizmetleri, gerçek ve tüzel kişilere yaptırılması amacıyla verilen ruhsat, imtiyaz sözleşmesi ve ulaşım araçları kira sözleşmesi, ruhsatta öngörülen süre ve sahip oldukları hat güzergahı ile sınırlı olmak şartıyla herhangi bir işleme gerek kalmaksızın büyükşehir belediyesi toplu taşıma sistemine dahil edilecek.

Birleşme ve katılma sonucu büyükşehir sınırlarına dahil olan belediyelerin toplu taşıma ve itfaiye gibi birimlerinde görev alan personel, özlük haklarıyla birlikte büyükşehir belediyelerine devredilecek. Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda İçişleri Bakanlığının onayı ile borçlanma yapabilecek.

Bu amaçla yapılan borçlanmalar, ihbar ve kıdem tazminatı dışında hiçbir gider için kullanılamayacak. Ayrıca, birleşme ve katılmalardan sonra ya da tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin imar planı yapmaları yeni düzenlemelere bağlanıyor. Mahalli İdare Birlikleri de yapacakları her türlü ihalede Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olacak. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tesislere iş yeri açma ve çalıştırma dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilecek. Bununla ilgili usul ve esaslar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenecek.

-İSTİKLAL MADALYASI VERİLMİŞ GAZİLER-

5595 sayılı ''İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'', İstiklal Madalyası verilmiş gaziler ile yakınlarına yönelik iyileştirmeler öngörüyor. Kanunla, 4000 olan gösterge rakamı 5750'ye çıkartılıyor.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık bağlanmadığı gibi, zorunlu olarak sosyal güvenlik kurumlarından birine tabi olmayı gerektiren bir işte de çalışmadığını belgeleyen ve yazılı talepte bulunan hak sahiplerinin aylıkları, 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan 30 günlük net asgari ücret tutarı (dul eşler için bu tutarın yüzde 75'i) esas alınarak ödenecek.

Buna göre aylık bağlananlar ile eşlerinin resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında veya sevk edildikleri özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görecekleri tedavi ve ilaç giderleri, bu amaçla Milli Savunma Bakanlığına bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak. Gazi olarak aylık bağlanmış olanlar, şehit dul ve yetimi sıfatıyla aylık veya gelir bağlanmış bulunanlar, belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücretini yüzde 50'den az olmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek tarife üzerinden ödeyecek.

-20 BİN POLİS KADROSU-

5596 sayılı ''Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' emniyet teşkilatına 20 bin polis kadrosu tahsis edilmesini öngörüyor. Kanuna göre, emniyet teşkilatına 9. dereceden 20 bin yeni kadro tahsis edilecek.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious