KPSS'de skandallar bitmiyor! MEB ayakta

KPSS'de skandallar bitmiyor! MEB ayakta.15640
  • Giriş : 12.07.2009 / 09:15:00
  • Güncelleme : 12.07.2009 / 09:06:53

ÖSYM, Öğretmen adaylarına yönelik KPSS'de öyle bir soru sordu ki soru bakanlığı harekete geçirdi...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Öğretmen adaylarına yönelik KPSS'de yeni ilköğretim müfredatını kötüleyen soru sorulması bakanlığı harekete geçirdi.

ÖSYM, öğretmen adaylarına sorduğu yeni ilköğretim programı ile ilgili bir soruda "Ulusal değerlere yeterince yer verilmediği iddia edilmektedir" ifadesini doğru şık kabul edilmesi Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun tepkisine neden oldu. YÖK'e yazı yazarak sorunun iptalini isteyen Bakan Çubukçu, bakanlığın hazırladığı ilköğretim müfredatının, KPSS sorusunda olduğu belirtilenin aksine ulusal değerleri kapsayan bir özelliğe sahip olduğunu savundu. YÖK'ü devreye sokan Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adaylarına yönelik 27 Haziran'da yapılan KPSS'nin "Eğitim Bilimleri Testi" kitapçığının ikinci sorusunun iptalini bekliyor.

Edinilen bilgilere göre; 27 Haziran 2009'da yapılan KPSS'de öğretmen adaylarına yeni ilköğretim müfredatını eleştiren bir soru yöneltildi. ÖSYM'nin hazırladığı sınavda, yeni ilköğretim programı ile ilgili olarak "Ulusal değerlere yeterince yer verilmediği iddia edilmektedir", "AB ülkelerinin ve ABD'nin programlarından uyarlanmıştır" ifadeleri doğru kabul edilince Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YÖK'e bir yazı yazarak tepkisini gösterdi. Bakan Çubukçu, öğretmen adaylarına bakanlık müfredatını kötüleyen KPSS sorusunun iptalini istedi.

BAKANLIK ÇALIŞMALARI KÖTÜLENİYOR

Bakan Çubukçu, YÖK Başkanlığı'na yazdığı yazıda "Kamu Personel Seçme Sınavı 'Eğitim Bilimleri Testi ' başlıklı kitapçığın birinci sayfasında, 2 numara ile yer alan soru bakanlığımız mensuplarını ve program geliştirme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kişi ve kuruluşları zan altında bırakmış ve derinden üzmüştür. Soru hem usul açısından hem de esasa yönelik olarak son derece hatalıdır." dedi.

Sözü edilen sorunun, öğretmenlik mesleğine girecek adaylara eğitim fakültelerinde kazandırılması gereken bir bilgi olmadığını ifade eden Bakan Çubukçu, "Bu soru ile programların yenilenme çalışmalarına çeşitli gerekçelerle karşı çıkan bir kesim tarafından üretilen ve bazı basın-yayın organlarında yer bulan dayanaksız bir iddia, sanki bilimsel bir veri imiş gibi sunulmuştur." eleştirisinde bulundu. Yenilenen öğretim programlarının hem evrensel, hem de ulusal değerleri içerdiğini belirten Bakan Çubukçu, YÖK Başkanlığı'ndan konu ile ilgili araştırma yapılmasını ve sonucunun Bakanlığa bildirilmesini istedi.

DEVLET BÜTÜNLÜĞÜ ZEDELENDİ

Soru ile bir kamu kurumu olan ÖSYM'nin başka bir kamu kurumunun uygulamasını, elde hiçbir somut bilgi, belge ve araştırma sonucu olmadığı halde karalayarak zan altında bıraktığını belirten Bakan Çubukçu soruya tepkisini, "Böylelikle devletin tüm kurum, kuruluş ve uygulamaları ile bir bütün olduğu gerçeği zedelenmiştir." sözleriyle sürdürdü.

Sorunun soru yazarının yeni öğretim programlarına yönelik subjektif bakışını yansıttığını ifade eden Çubukçu, soru ile mesleğe başlamak üzere sınava giren öğretmen adaylarının yenilenen öğretim programlarına karşı olumsuz bir tavır oluşturmaları ve ön yargılı olmalarının önünün açıldığını belirtti. Bakan Çubukçu şöyle devam etti:

"Yenilenen öğretim programlarının hiçbirinde ve hiçbir boyutunda programların AB ve ABD programlarından alındığı ile ilgili bir bilgi ve hatta bir ima bulunmamaktadır. Avrupa Birliği'ne girmeye aday olan ve adaylığı kabul edilen bir ülke olarak elbette Birliğin programları hem şekil hem de içerik olarak taranmıştır. Ancak hiçbir program bu anlamda Birliğe üye olan ülkelerden alınmamıştır. Tamamen kendi üniversitelerimizde görev yapan bilim adamlarının ve Türk millî eğitim sistemi çalışanlarının ürünüdür. Bu anlamda, tıpkı YÖK'e bağlı olan ÖSYM gibi yine YÖK'e bağlı olan üniversitelerde çalışan ve programlara destek veren akademisyenler büyük haksızlığa uğramış, emekleri görmezden gelinerek itham edilmiştir."

Bakan Çubukçu müfredat geliştirme sürecinde, yerli ve yabancı 114 akademik tezin incelenmesi ile başlayan çalışmalarda 37 sivil toplum kuruluşu ile toplantılar yapıldığını ve 2133 öğretmen, 697 müfettiş, 9122 veli, 26304 öğrencinin görüşüne başvurulduğunu da vurguladı.

SORU 2: ÖSYM'nin MEB'in hazırladığı müfredatı eleştirdiği soru aynen şöyle:

1-AB ülkelerinin ve ABD'nin programlarından uyarlanmıştır.
2-Ulusal değerlere yeterince yer verilmediği iddia edilmektedir.
3-Pilot uygulama yapılmış, programın uygulama sürecinde ve bitiminde program değerlendirilmiş, geliştirilmiş ve sonra kitaplar yazılmıştır.
4-Programlar birinci sınıftan başlayarak her yıl bir sınıfa aşamalı uygulanmıştır.
5-Ara disiplin yaklaşımına yer verilmiştir.

Ülkemizde uygulanmakta olan yeni ilköğretim programlarıyla ilgili olarak yukarıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur?

A)1,2,4
B)1,2,5
C)1,3,4
D)2,3,4
E)2,4,5

ÖSYM'NİN AÇIKLADIĞI DOĞRU ŞIK:B

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*