Kredi Garanti Fonu tasarısı Meclis'te

Kredi Garanti Fonu tasarısı Meclis'te.15733
  • Giriş : 18.05.2009 / 21:32:00

Kredi Garanti Fonu'nun kurulmasını düzenleyen Kamu Finansmanı ve Bankacılık Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı Meclis'e sevkedildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik


Kredi Garanti Fonu'nun kurulmasını ve işlerlik kazanmasını düzenleyen Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi ile Bankacılık Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda imzaların tamamlanmasının ardından TBMM'ye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, tasarı 3 maddeden oluşuyor. Birinci maddede, 28 Mart 2002 tarih ve 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a bir geçici madde ekleniyor. Kanuna eklenmesi öngörülen 22 sayılı geçici madde şöyle:

''Finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 1 milyar Türk Lirasına kadar nakit kaynak aktarmaya ve/veya Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç etmeye bakan; ihraç edilecek Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi için Müsteşarlık bütçesine tertip açmaya ve bu tertibe 1 milyar Türk Lirasına kadar ödenek aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.

Bu madde kapsamında nakit kaynak ve/veya Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi aktarılacak kredi garanti kurumlarını ve aktarılacak kaynağın kullandırılmasına ilişkin usul ve esasları Bakanlar Kurulu belirler.''

Kanun tasarısının ikinci maddesi ise ''Kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarında pay sahibi olacak bankaların sahip oldukları paylar 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 25,48,49,50,53,54, ve 56. maddelerinin uygulanmasında dikkate alınmaz'' hükmü öngörüyor.

Tasarının üçüncü maddesi ile 19 Ekim 2005 tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 45. maddesinin sonuna, ''Kredi garanti kurumlarına 28 Mart 2002 tarih ve 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı'nca aktarılacak olan kaynağa ya da ihraç edilecek Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senedi karşılığına tekabül edecek tutarda verilecek garantiler karşılığı kullandırılan krediler için bu madde hükümleri uygulanmaz'' fıkrası ekleniyor.

Küresel finansal krizin etkilerini azaltmak amacıyla, özel sektör ile bankalar arasındaki kredi akışını hızlandırmak amacıyla Kredi Garanti Fonu oluşturulması öngörülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bankalar, kredi talep eden şirketlerden aldıkları teminatı fona bildirecek ve kredi verdiği şirketle ilgili dosyayı fona vererek, kefil olmasını isteyecek. Fon da kredi işleminin daha önce belirlenmiş kriterlere uygunluğuna bakacak. Gösterilen teminatların ve şirketle ilgili dosyanın fonun belirlediği kriterlere uygun olması halinde, fon kredinin yüzde 60'ına kadar bankaya kefalet verecek.

Sorun olmaması halinde bu aşamaya kadar fondan herhangi bir kaynak çıkışı söz konusu olmayacak. Ancak kredinin temerrüde düşmesi durumunda banka bir taraftan krediyi geri tahsil etmek için şirkete yönelik takibe geçecek. Aynı zamanda da fona başvurarak, kredinin yüzde 60'ına tekabül eden miktarı talep edecek. Banka daha sonra takip sonucu şirketten tahsil ettiği miktarın yüzde 60'ını fona yatıracak. Böylece fon şirketin krediyi ödeyememesi durumunda şirkete kefil olarak devreye girecek.

Hazine, 1 milyar TL karşılığında fona kaynak aktaracak. Bu kaynağın yaklaşık 10 katı kadar krediye kefalet verebileceği, böylece şirketlerin finansman sıkıntısının hafifletileceği belirtiliyor.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*