Kredi kartı yasasında ilginç yorumlar!

Kredi kartı yasasında ilginç yorumlar!.10099
  • Giriş : 08.07.2009 / 07:20:00
  • Güncelleme : 08.07.2009 / 00:15:41

Yasa, bankaların tahsilatından umut kestikleri alacaklarının tahsil etmesi için çıkarılmış tahsilat yasasıdır.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, bankaların tahsilatından umut kestikleri alacaklarının tahsil etmesi için çıkarılmış ''tahsilat yasası'' olduğunu ileri sürdü.

Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, kredi kartı borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili değişiklikliğin; bankaların temerrüde düşmüş ya da yasal takibe uğramış, belki de tahsilatından umut kestikleri alacaklarının bir program dahilinde tahsil etmesi için çıkarılmış ''tahsilat yasası'' olduğunu ileri sürdü.

Fuat Engin, yaptığı yazılı açıklamada, tüketici yurttaşın borcunu yeniden yapılandırırken dikkat etmesi gereken hususlara değindi.

Engin, ''5915 sayılı kanunla 5464 sayılı kanunda yapılan değişiklikliğin; kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasında kredi kartı mağduru tüketici yurttaşın sorununa çözüm üretmek yerine, bankaların temerrüde düşmüş ya da yasal takibe uğramış, belki de tahsilatından umut kestikleri alacaklarının bir program dahilinde tahsil etmesi için çıkarılmış tahsilat yasası olduğu somut olarak ortadadır'' ifadesini kullandı.

Çıkarılan kanundan yararlanmak isteyen tüketici yurttaşın daha da fazla mağdur edilmemesi için bir yol haritasına ihtiyaç bulunduğunun açık olduğunu belirten Engin, kart çıkaran kuruluşlarca ya da varlık yönetim şirketlerince kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamillerinin, kanunun yayımı tarihinden itibaren 60 gün içerisinde ilgili kredi kartını çıkaran kuruluşa (bankaya), kuruluşun avukatlarına veya 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketine ya da ilgili şirketin yetkilendirdiği temsilcilerine yazılı olarak, güncel tebligat adreslerini de belirtmek suretiyle müracaat etmesi gerektiğini bildirdi.

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Engin, tüketicilerin dikkat etmesi gereken diğer hususları da şöyle sıraladı:

''Öncelikle, yasadan yararlanmak için 31 Mayıs 2009'a kadar temerrüde düştüğüne ilişkin belgenin olması gerekir (tercihen noter kanalıyla gönderilen hesap kart ihtarnamesi) Yasanın yürürlük tarihi itibariyle öngörülen 60 günlük süre içerisinde yazılı ve belgeli başvuru yapılmasına dikkat edilmelidir.

Tüketici borcunu nasıl ödeyeceğine karar vererek borç peşin ödenecekse herhangi bir faiz ödenmeyeceğine dikkat edilmelidir. Tüketici, taksitle ödemeyi tercih ediyorsa söz konusu seçeneklerden (6 aylık vade için yüzde 1,04, 12 aylık vade için yüzde 1,08, 24 aylık vade için yüzde 1,18 ve 36 aylık vade için yüzde 1,26 oranında aylık endeks katsayısı çarpımı) ödeme durumu için en uygun olanı seçmelidir.

Tüketici, muhataba başvurmadan önce borca ilişkin hesaplama mutlaka yapılmalıdır. Hesaplama için konuyu iyi bilen bir hukukçudan ya da tüketici örgütlerinden yardım alınmalıdır. Borcun vadeli olarak ödenmesinin talep edilmesi halinde hesaplanan borç tutarı seçilen aylık eşit taksitlere bölünmelidir.

Sadece icra takibine konu olmuş durumda dava masraf ve harçları ile vekalet ücretinin yüzde 25'inin kabul edilen plan çerçevesinde ödenmesi gerekmektedir.

Başvuru, muhatap kuruluşa yazılı ve belgeli olarak yapılmalıdır. Vadeli ödemelerde ilk taksitin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ödemeler başvuru dilekçesinde belirtilen ödeme planına uygun olarak düzenli yapılmalıdır. Ödeme planı doğrultusunda taksit tutarlarının ödenmesi şartıyla icra işlemleri duracak, İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler işlemeyecektir.

Tüketici, ödeme planına karşı ancak plan doğrultusunda ödeme yapmak ve ödemelere devam etmek koşuluyla itiraz yoluna başvurabileceğini unutmamalıdır. Bildirimde güncel tebligat adreslerinin yasa gereği yer alması zorunluluğu olduğu unutulmamalıdır. Yeniden yapılandırma gerçekleştiğinde borçlunun yapılandırma öncesi döneme ilişkin itirazları ortadan kalkacaktır.

Kabul edilen taksit planına göre bir yıl içerisinde 3 taksitin vadesinde ödenmemesi halinde sağlanan haklar, ilgili kart çıkaran kuruluş ya da varlık yönetim şirketi tarafından ortadan kaldırılarak mevcut icra takip işlemlerine devam edilebilecektir. Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erecektir.''

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*