Kredi Kartları Kanununda değişiklik için yasa teklifi

Kredi Kartları Kanununda değişiklik için yasa teklifi.20241
  • Giriş : 04.06.2008 / 19:27:00
  • Güncelleme : 04.06.2008 / 18:43:28

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda değişiklik için yeni bri yasa teklifi verildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kredi kartı hesap özetinin tüketicinin talebi üzerine en geç 3 iş günü içinde bildirilmesini zorunlu kılan yasa teklifi hazırladı.

TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Banka Kartları ve Kredi Kartları
Kanununda değişiklik yapılmasını içeriyor. Teklife göre, kredi kartının
asgari tutarının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda, bankanın kart sahibine yapacağı bildirimden itibaren 1 aylık
süre içerisinde belirtilen tutarın ödenmemesi halinde durum bankalar
arası kart merkezine bildirilecek. Merkez tarafından kart hamiline
verilen kredi kartları iptal edilecek ve borcun tamamı ödeninceye kadar
yeni kredi kartı verilmeyecek.

Kredi kartı hesap özeti düzenlenmesi, yazılı veya kart hamilinin talebi
üzerine elektronik ortam veya başka etkin yollarla en geç 3 iş günü
içerisinde bildirilmesi zorunlu olacak.

Kredi kartı ile yapılan işlemlere, hesap özetinin kart hamiline ulaşma
tarihinden itibaren 10 gün içinde, kart çıkaran kuruluşa başvurmak
suretiyle ibraz edilecek. Kredi kartı hamili, hesap özetinin hangi
unsurlarına itiraz ettiğini gerekçesiyle belirtecek. Süresi içinde
itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleşecek. Hesap özetinin kesinleşmesi,
dava hakkını ortadan kaldırmayacak.

Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi
üzerinden faiz hesaplanacak. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve
üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgari tutarın altında
ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanacak. Kalan hesap
bakiyesine ise akdi faiz uygulanacak. Kart uygulanmasından doğal
borçlarda bileşik faiz uygulanmayacak.

Teklifin gerekçesinde, kredi kartı uygulamalarında yaşanan ve kart
sahiplerini zor durumda bırakan sorunların giderilmesinin amaçlandığı
kaydedildi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious