Kritik karar mahkemede

Kritik karar mahkemede.14644
  • Giriş : 05.07.2007 / 12:32:00
  • Güncelleme : 05.07.2007 / 13:43:27

Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişiklik paketinin iptaliyle ilgili davayı görüşüyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik


Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve CHP'nin, Anayasa değişiklik paketinin iptaliyle ilgili ayrı ayrı yaptıkları başvuruları görüşüyor.

Anayasa Mahkemesi, ''Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, milletvekili genel seçimlerinin 4 yılda bir yapılması'' yönündeki Anayasa Değişikliği paketinin iptali istemiyle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP'nin açtığı davayı bugünkü gündem toplantısında ele alıyor.

Yüksek Mahkeme, bugünkü gündem toplantısında ilk olarak, Denizli Vergi Mahkemesi'nin 5479 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptal istemi, CHP'nin 5626 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemi ve Salihli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 6831 Sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemlerine ilişkin başvurularının ilk incelemesini yapacak.

Anayasa Mahkemesi heyeti, bu dosyaların ardından Anayasa Değişikliği paketine ilişkin CHP'nin iki başvurusu ile Cumhurbaşkanı Sezer'in yaptığı iptal başvurusunu görüşecek.

Bu arada, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Haşim Kılıç, Yüce Mahkeme'ye gelişinde gazetecilerin davaya ilişkin ''bugün biter mi?'' sorusu üzerine, ''Durumu göre. Bakacağız'' karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Sezer, 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, öncelikle ''yok hükmünde olduğunun'' saptanması, olmaması durumunda biçimsel yönden iptaline karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

CHP'DEN DE 2 BAŞVURU

Konuyla ilgili olarak, CHP de Yüksek Mahkeme'ye iki ayrı başvuruda bulunmuştu.

CHP, ilk olarak Anayasa Değişikliği paketine ilişkin kanun ile ilgili şu başvuruyu yapmıştı:

''5660 sayılı Kanun'un ikinci görüşmesinde eylemli bir İçtüzük düzenlemesi olarak oluşturulan; Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanunların ikinci görüşmede tümünün veya maddelerinin aynen kabulü için gereken karar yeter sayısının TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu olduğu hükmünün,

Bu eylemli İçtüzük düzenlemesinin ayrılamaz parçası olan, 5660 sayılı Kanun'un 1. maddesinin kabulüne ilişkin 31 Mayıs 2007 günlü TBMM kararının,Cumhurbaşkanının bir daha görüşülmek üzere TBMM'ne geri gönderdiği kanunların yapılan ikinci görüşmede usulüne uygun olarak kabul edilmeyen veya reddedilen maddelerinin kabul edilen maddeleri ile tümü üzerindeki oylamaya taşınacağı ve kanunun tümü Anayasa'nın öngördüğü yeter sayı ile kabul edilirse bu kabul kararının geçerli sayılarak tüm maddelerinin kabul görmüş olacağı hükmünün, Bu eylemli İçtüzük düzenlemesinin ayrılamaz parçası olan, 5660 sayılı Kanun'un tümünün kabulüne ilişkin 31 Mayıs 2007 günlü TBMM kararının iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.''

CHP, Anayasa Mahkemesine yaptığı ikinci başvuruda da 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un iptaline karar verilmesini istemişti.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious