Kriz dönemlerinde TV yayınlarına düzenleme

Kriz dönemlerinde TV yayınlarına düzenleme.8539
  • Giriş : 05.01.2008 / 11:20:00

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ele alınan kanun tasarı taslağıyla savaşlar, terörist saldırılar, doğal ve insanlar tarafından oluşturulan afetler gibi durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarındaki radyo ve televizyon yayınlarına yeni d

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Buna göre, savaşlar, terörist saldırılar, doğal ve insanlar tarafından oluşturulan afetler gibi durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanmasının esas olduğu hükmü getirilirken, toplumu infiale sevk edecek yayın yapılması durumunda RTÜK, yayının geçici olarak durdurulmasına karar verebilecek ve karar 24 saat içinde yetkili sulh ceza hakimine sunulacak.

RTÜK tarafından bir süredir çalışmaları yürütülen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'a ilişkin tasarı taslağına yönelik çalışmalar tamamlandı.
Taslakta, mevcut yasada yer alan "yayınların men edilmesi" başlıklı madde de "kriz dönemlerinde yayınlar" başlığı altında yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemede, "Savaşlar, terörist saldırılar, doğal ve insanlar tarafından oluşturulan afetler ve benzeri durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması esastır" hükmü yer alırken, bu dönemlerde de radyo ve televizyon yayınlarının önceden denetlenip durdurulamayacağı belirtiliyor.

Mevcut yasada yer alan "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetli ihtimal dahilinde olduğu durumlarda başbakan veya görevlendireceği bakanın geçici yayın yasağı getirebileceği" hükmü korundu. Taslakta, "Ayrıca, gecikmesinde sakınca bulunan haller ile toplumu infiale sevk edecek yayınların yapılması durumunda Üst Kurulca yayının geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir. Bu karar en geç 24 saat içinde karara bağlanmak üzere yetkili sulh ceza hakimine sunulur" ifadesine de yer verildi.
Gizli kamera yasağı

Hazırlanan taslakta, haber yayınlarında konu ile ilgili görüntülerin verilmemesi, gizli kamera ve benzeri teknik araçlarla kanuna aykırı olarak elde edilen görüntü ve kayıtların yayınlanmaması, haberle benzerlik arz eden görüntülerin arşiv niteliğinin belirtilmesi hükmü getiriliyor.

Daha önceki yasada bulunmayan bu yeni düzenlemeye gerekçe olarak, Anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerde özel hayatın gizliliğinin ve insan hakları ile hürriyetlerinin esas olduğu belirtildi. Türk Ceza Kanunu'nda da haberleşme gizliliğini ihlalin, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesinin ve kayda alınmasının, kişisel verilerin kaydedilmesinin ve bu verilerin hukuka aykırı olarak verilmesinin ve ele geçirilmesinin de suç olarak düzenlendiği kaydedildi.

Taslakla ayrıca uyarı, program durdurma, para cezası, lisans iptali şeklindeki kademeli müeyyide sistemi yerine tek dereceli müeyyide sisteminin getirilmesi de düzenleniyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious