'Krizi hafif atlatacağız çünkü'

'Krizi hafif atlatacağız çünkü'.18884
  • Giriş : 05.11.2008 / 09:04:00

'Türkiye'nin, global krizi hafif atlatacağına inanmak için yeterli ve geçerli nedenlerimiz var' diyor,Sami Uslu köşesinde. Uslu'yu bu düşünceye sevk eden gelişmelerse şunlar:

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Krizi hafif atlatacağız çünkü

Global kriz en başlarda adeta global bir bocalamaya sebep oldu. Amerika ve Avrupa'da devletler hata üzerine hata işlerken, AK Parti hükümeti, krizi doğru okumak için sessiz ve hareketsiz bir tutum içine girdi.

Diyebilirim ki, kısa süreli bir pasifliğe rağmen, hükümet krizi engelleme mücadelesinde önemli bir hata yapmadı. Son dönemlerde ise, arka arkaya alınan isabetli kararlar, krizi hafif atlatabileceğimiz umudunu güçlendirdi.

Önce Başbakan akıllı ve mantıklı bir tavır sergileyerek, halka ihtiyacı olan morali vermeye çalıştı. Bunda istenilen seviyede başarılı olmasını medya ve muhalefetin menfi propagandası engelledi. Medya ve muhalefet, Başbakan'ın gayretlerine iştirak ederek zor günlerin atlatılmasına yardım etmek yerine, tam tersini yaptı ve Tayyip Erdoğan'ın krizi küçümsediği ve önlem almakta geciktiği propagandasıyla suyu bulandırdı. Halbuki, İngiltere basını, memleketleri ABD'den sonra krizi en ağır şekilde yaşayan ülke olduğu halde, başbakanlarının sakin tavrını överek kendisinin tam bir devlet adamı gibi davrandığını yazdı. Bu arada, nükleer saldırıya bile dayanıklı sınır karakolu inşaatı gibi milletin maneviyatını yükseltici bir önemli icraat medyada siyasete kurban edildi. Başbakan'ın ölüm riskine aldırmadan sınır vilayetlerini ziyareti bile çelik yelek giydi denilerek küçümsendi. Ancak, vicdanıyla düşünenler teslim ederler ki, Başbakan krizin başından beri olağan görev sınırlarının üzerinde bir performans sergilemektedir.

Diğer olumlu karar, daha önceki bir yazımızda konu ettiğimiz üzere, Maliye bakanının gurbetteki milli kaynağımızın ülkeye celbedilmesine yönelik yasa tasarısı oldu. Bu konuda tenkitlerini esirgemeyenlere (!), ülkeye bu yolla girecek paranın, diğer yararları hariç, piyasada tedavülü sırasında doğuracağı KDV'yi tahayyül etmelerini öneririm.

Mevduat garantisini yükseltme veya sınırsız hale getirme yetkisinin TMSF'den hükümete devredilmesi de yurtdışından kaynak çekilmesi hususunda ciddi bir önlem. Global likiditeden pay alma savaşının başladığı bir dönemde, rekabette geri kalmamak için mevduat garantisi bence vazgeçilmez bir enstrüman.

Reel kesime sağlanacak bir milyar dolarlık kredi imkanı her bakımdan amaca uygun cesur bir tedbir. Daha önce Zafer Çağlayan'ın KOBİ'lere sağladığı faizsiz kredi imkanının bir devamı niteliğinde. Öte yandan, vergi borçlarına getirilecek kolaylık da devlet ve ekonomimiz için özvarlık şeklinde bir kaynak oluşturuyor. Bu bağlamda, vadesi geldiği halde ödenmemiş her türlü vergi, resim, harç, fon, paylar, vergi cezası, gecikme faizi, gecikme zammı gibi tüm amme alacaklarından borçlu olan mükelleflerin borçları yeniden yapılandırılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türk bankalarını temettü (kâr payı) dağıtmama konusunda uyardı. Türkiye Bankalar Birliği ve Katılım Bankaları Birliği'ne bir yazı gönderen kurum, bankaların kâr dağıtımı konusundaki hassasiyetini vurgulayarak, 2008 kârlarının dağıtılmaması ve banka bünyesinde tutulmasını istedi. BDDK, bu son derece akıllı uygulamasıyla bankalarımızın sermaye bakımından daha da güçlenmesini hedefliyor. Ayrıca, yabancı ortağın yurtdışına kâr payı şeklinde kaynak çıkarması dolaylı olarak engelleniyor. Böylece şu kritik günlerde kamu olarak bir yandan yurtdışından ülkemize kaynak aktarmanın avantajını elde etmeye gayret ederken, diğer yandan ülkeden kaynak çıkışı geçici olarak durdurularak likidite yönünden ekonominin sağlam kalması sağlanıyor. Aslında BDDK bir taşla birkaç kuş vuruyor; bankalarımızın mali bünyesini güçlendirerek, hem genel ekonomide bozulma riskini gideriyor hem de otomatikman halka ait mevduatın güvenliğini en gerçek anlamda sağlıyor.

Özetle, hükümet teker teker isabetli olmalarına ilaveten aynı zamanda birbiriyle ahenk içinde tedbirleri uygulamaya koyuyor. Bu durum karşısında, Türkiye olarak, global krizi hafif atlatacağımıza inanmak için yeterli ve geçerli nedenlerimiz var.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*