Küfürbaz Amerikalı RADİKAL

Küfürbaz Amerikalı RADİKAL.5043
  • Giriş : 01.06.2006 / 00:00:00

Franks, Türkiye topraklarını ABD askerine açmayınca ağzının ayarını bozmuş: S... Türkiye'yi. Sülalelerini s... Köpeklerini s... Türklere söyleyin g... öpsünler...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Komutanın adı Tommy Franks. Evet, Irak savaşının askeri mimarı da sayılan, ABD Merkez Kuvvetleri'nin (CENTCOM) bir önceki komutanı Teksaslı General Tommy Franks. Kitabın adı ise 'Kobra 2, Irak'ın İşgal ve İstilasının İçyüzü.' Kitap The New York Times'ın savunma muhabiri Michael Gordon ile savunma haberleri danışmanı emekli General Bernard E. Trainor'ın kaleminden çıkma. Franks'in Türkiye'ye galiz küfürler savurmasının nedenini tahmin etmek zor değil. Ankara'nın, Irak savaşı öncesinde topraklarını ABD kuvvetlerine açmaya direnmesi ve nihayet TBMM kararıyla 'Hayır' demesi.

ABD kolları sıvadı

'Kobra 2'de Türkiye üzerinden bir kuzey cephesi açma önerisinin, ABD'nin Irak'a karşı savaş planlamasının daha ilk aşamalarında gündeme geldiği anlatılıyor. İlk olarak Deniz Piyadeleri'nin bir önceki komutanı general James Jones tarafından ortaya atılan öneri, çok geçmeden Franks tarafından benimseniyor ve temel unsurlardan biri olarak planlamaya dahil ediliyor.
Zaten Amerikan yönetimi de, siviliyle askeriyle Türkiye'yi ikna etmek için bu noktadan sonra kolları sıvıyor. Gelgelelim, Ankara 'sıkı pazarlıkçı' çıkıp görüşmeler uzayınca, ABD'nin savaş planlaması da zora girmeye başlıyor.

Plan için Türkiye beklendi

'Kobra 2'de anlatıldığına göre, bu zorluk, daha ziyade Ankara'nın tutumunun, Washington'ın savaş planlamasını belirsizliğe itmesinden kaynaklanıyor. Bir başka deyişle ABD ilk günden itibaren Türkiye'li ya da Türkiye'siz savaşa girmeye hazır ve Türkiye'li ya da Türkiye'siz savaşı kazanacağına emin. ABD'nin kafasını kurcalayan Ankara'nın, beklenen desteği verip vermeyeceği. Çünkü savaş planı buna göre biçimlendirilecek. Haliyle de bu belirsizliğin en fazla huzursuz ettiği kişi bir an önce savaş planını tamamlayıp başkomutana, yani Bush'a sunması gereken Franks. Kuzey cephesi savaş planlaması açısından kritik önemde. Her şey bir yana, en az 35 bin askerlik bir kuvvetin geçirilmesi düşünülüyor Türkiye'den.
ABD ile Türkiye arasındaki görüşmelerin ve belirsizliğin sürdüğü günlerde, Ocak 2003'te Franks, komutanlarıyla durum değerlendirmesi yapmak için Kuveyt'teki Amerikan Deniz Piyadeleri Karargâhı'nı ziyarete gidiyor.

Lafı gevelemedi

General, Bush'a, 15 Şubat itibarıyla savaşı başlatabileceklerini söylediğini aktarıyor silah arkadaşlarına. Konuşmanın sonrası kitapta şöyle anlatılıyor: "Franks, Deniz Piyadaleri'ni ateşlendirmek için, CENTCOM'un Türklerle ya da Türklersiz savaşmaya hazır olduğunu belirtti. Ola ki Türkiye ABD'ye destek vermeye yanaşmazsa ne diyeceği sorulduğunda Franks lafı hiç gevelemedi ve açtı ağzını yumdu gözünü: "S..... Türkiye'yi. Sülalerini s...... Köpeklerini s......" (Fuck Turkey. Fuck their families. Fuck their dogs; sayfa 112). Kitabın yazarları, Franks'in bu galiz küfürlerini toplantıda hazır bulunan askerlerden birinin tuttuğu notlardan almış.

Öfkesi geçmedi

'Kobra 2'ye göre Franks, Kuveyt'ten sonra geçtiği Mısır'da, Türkiye'ye ilişkin görüşünü bu kez küfretmeden ortaya koymuş: "Bu adam (Saddam) kafayı yemiş ve çekip gitmeyecek. Derdim Saddam değil. Derdim Türkiye, Kürtler ve Kerkük'teki petrol kuyuları..."
Aylar sonra... Irak işgal edilmiş, Bağdat düşmüş, Saddam devrilmiştir. Ancak Franks'in Türkiye'ye kızgınlığı sürmektedir. Ankara, savaştan sonra özellikle Irak'ın kuzeyinde oluşan fiili durumdan rahatsızdır. Bu bağlamda Türkiye sık sık Türkmenlere kötü muamele edildiğinden yakınmakta ve şikâyetlerini her fırsatta dile getirmektedir. 'Kobra 2'de Franks'in Türkiye'nin yakınmalarına ilişkin 'hissiyatı' şöyle anlatılıyor:

"Franks Ankara'nın yaklaşımını umursamıyordu. Bir keresinde şöyle dedi: 'Söyleyin Türklere, g..... öpsünler."(Tell the Turks they can kiss my ass; sayfa 436). CENTCOM komutanı, Türkiye'nin, koalisyon güçlerinin kuzeyden cephe açmasına izin vermemesinden ötürü hâlâ öfkeliydi."

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious