Kuraklık kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Kuraklık kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.9912
  • Giriş : 19.07.2008 / 11:18:00

''2008 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'de Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Karara göre, 2008 yılı ilkbahar dönemindeki kuraklık nedeniyle, 35 il, 210 ilçede karar kapsamındaki ürünleri yüzde 30 ve üzeri zarar gördüğü il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere (kamu tüzel kişileri hariç), sertifikalı tohumluk ihtiyacının karşılanması amacıyla; kaybettikleri ürün miktarına karşılık gelen alan için, dekar başına buğdayda 22 YTL, arpada 13 YTL, mercimekte 22 YTL, nohutta 30 YTL, fiğ, burçak ve mürdümükte 24 YTL kuraklık desteği ödenecek.

Kuraklık desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde ÇKS bilgilerini güncelleyerek Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile müracaat edecekler.

Destekleme ödemeleri, il veya ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Banka aracılığı ile Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlık bütçesine aktarılan ödenekten yapılacak.

Ödemeler, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten kaynak aktarılmasını müteakiben Banka aracılığı ile yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak çiftçiye yapılan nakdi ödeme tutarının yüzde 0,2'si oranında Bankaya hizmet komisyonu ödenecek.

-HASAR TESPİT KOMİSYONLARI-

İl hasar tespit komisyonu, vali veya adına görevlendireceği yardımcısının başkanlığında Bakanlık il müdürü, Bakanlık il müdürlüğü destekleme şube müdürü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve Ziraat Odası Başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşacak.

İlçe hasar tespit komisyonu ise kaymakam veya adına görevlendireceği vekilinin başkanlığında Bakanlık ilçe müdürü, Bakanlık ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, mal müdürü, TKK temsilcisi ve Ziraat Odası Başkanı veya yetkili temsilcisi ile ilgili muhtarlardan oluşacak.

Komisyon kararları oy çokluğu ile alınacak.

Kuraklık desteği ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkili olacak.

İlgili merciler kendilerine ibraz edilen ve ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendilerinin hazırladıkları belgelerden sorumlu olacak. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek haksız yere kuraklık desteği ödemesine neden olanlar ile haksız yere destekleme ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai ve diğer işlemler yapılacak.

Haksız yere kuraklık desteği ödemesinden yararlanıldığının tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeler, ödeme yapılan çiftçilerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak. Karar kapsamındaki destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

-TARIMSAL KREDİ BORÇLARININ ERTELENMESİ-

Karara göre, Tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine dönük olarak uygulama ise şöyle:

'İl/ilçe hasar tespit komisyonlarınca yapılacak tespitler sonucunda kuraklık desteği alabilecek olanların, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından kullandırılan (Hazine kaynağına dönüşmüş krediler dahil) ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla (yayım tarihi dahil) vadesi ya da taksit vadesi veya hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 1 yıl içerisinde dolacak olan veya 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan tarımsal kredi borçları (düşük faizli krediler ile 11/6/2007 tarihli ve 2007/12339 sayılı Kararname kapsamında ertelenen krediler dahil) vadesinde,taksit vadesinde veya hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden,taksit vadesinden veya hesap devresinden itibaren 1 yıl süre ile ertelenecek''

Ziraat Bankası ve TKK'nin Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları ise Kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren 1 yıl süre ile ertelenecek.

Ertelenen tarımsal kredi borçlarına erteleme döneminde Banka ve TKK tarafından yüzde 7 faiz yürütülecek.

Bu Karar kapsamında ilgisine göre cari tarımsal kredi veya cari tarımsal kredi temerrüt faiz oranı ile yüzde 7 arasındaki farka göre tahakkuk ettirilecek gelir kayıpları Hazine Müsteşarlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten avans olarak karşılanacak.

Karar kapsamında Banka ve TKK'ye yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin olarak Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılacak inceleme neticesinde kesin gelir kayıpları tespit edilecek. Hazine Müsteşarlığı, Ziraat Bankası ve TKK, yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarlarını esas alacak. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar, yükümlülüklerini faizsiz olarak Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirecek.

Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri, Kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın duracak ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılmayacak.

Ertelenen krediler vadelerinde tahsil olunacak.

-MÜRACAAT SÜRESİ-

Kararın yayımı tarihi itibarıyla borçları Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı çiftçiler ile borçları 90 günlük bekleme süresi içerisinde bulunan çiftçiler, Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde, kredi borçlarının vadesi,taksit vadesi,hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 1 yıllık süre içerisinde dolacak olan çiftçiler ise vade,taksit vadesi,hesap devresinden itibaren 1 ay içerisinde borçlu bulundukları Banka ve TKK'ye yazılı olarak müracaat edecekler.

Kararın kuraklık destekleme ödemelerine ilişkin hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı, kredi ertelemelerine ilişkin hükümlerini ise Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütecek.

Karardan yararlanacak 35 il ve 210 ilçe şöyle:

1- Adıyaman: Merkez, Besni, Kahta, Gerger, Tut, Sincik, Samsat, Gölbaşı

2- Afyonkarahisar: Bolvadin, Çay, Emirdağ, Sultandağı

3- Ağrı: Doğubeyazıt

4- Ankara: Bala, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Kalecik, Nallıhan, Şereflikoçhisar

5- Bitlis: Merkez, Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Hizan, Mutki

6- Çankırı: Merkez, Kızılırmak, Şabanözü, Eldivan

7- Çorum:Bayat, Dodurga, İskilip, Mecitözü, Ortaköy, Osmancık

8- Diyarbakır: Merkez, Çermik, Güngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Kocaköy, Silvan, Bismil, Çınar, Hazro

9- Edirne: Lalapaşa

10- Elazığ: Merkez, Ağın, Baskil, Arıcak, Keban

11- Eskişehir: Merkez , Alpu, Beylikova, Günyüzü, Mahmudiye, Mihallıçcık, Seyitgazi, Sivrihisar

12- Gaziantep: Araban, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli

13- Hakkari: Merkez, Şemdinli, Yüksekova

14- Kayseri: Kocasinan, Bünyan, İncesu

15- Kırşehir: Merkez, Kaman, Mucur, Boztepe, Akçakent, Akpınar, Çiçekdağı

16- Konya: Altınekin, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Ilgın, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Tuzlukçu, Yunak

17- Malatya: Merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt

18- Kahramanmaraş: Ekinözü, Elbistan, Nurhak, Pazarcık

19- Mardin: Merkez, Mazıdağı, Savur, Midyat, Dargeçit, Yeşilli, Nusaybin, Derik, Kızıltepe, Ömerli

20- Muş: Merkez, Malazgirt, Hasköy

21- Nevşehir: Acıgöl, Avanos, Gülşehir, Hacıbektaş, Ürgüp

22- Niğde: Merkez , Altunhisar, Bor

23- Siirt: Merkez, Aydınlar, Baykan, Eruh, Şirvan, Pervari

24- Sinop: Durağan, Boyabat, Saraydüzü

25- Tunceli: Merkez, Pertek, Çemişkezek

26- Şanlıurfa: Merkez, Siverek, Hilvan, Suruç, Birecik, Bozova, Halfeti, Akçakale, Viranşehir, Harran

27- Van: Merkez, Gevaş, Gülpınar, Muradiye, Özalp, Saray, Başkale, Çaldıran, Çatak, Edremit, Erciş, Bahçesaray

28- Yozgat: Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı

29- Aksaray: Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi

30- Karaman: Merkez, Ayrancı, Kazımkarabekir, Ermenek

31- Kırıkkale: Merkez, Keskin, Çelebi, Karakeçili, Bahşılı, Yahşihan, Balışeyh, Delice, Sulakyurt

32- Batman: Merkez, Beşiri, Hasankeyf, Gercüş, Kozluk, Sason

33- Şırnak: Merkez, Silopi, Cizre, İdil, Uludere

34- Iğdır: Merkez, Tuzluca

35- Kilis: Merkez, Elbeyli, Polateli

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*