Kurban Bayramı önlemleri

  • Giriş : 16.12.2006 / 00:00:00

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık sevkiyatı, alım-satım yerleri ve kurbanlık satışlarıyla ilgili bir dizi tedbir aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kurbanlık hayvan satış yerleri ve iller arası hayvan sevkıyatında muhtemel bir hastalığın bulaşması ve yayılmasının önlenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.
Bu çerçevede, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarımızda olabilecek illegal kurbanlık hayvan girişlerinin önlenmesi için Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığından sınırlarda ve yollardaki kontrol ve denetimlerin arttırılması talebinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, yol kontrollerine veteriner hekimlerin de katılacağı ve belgesiz, sağlıksız hayvan nakline izin verilmeyeceği belirtildi. TRT'den konuyla ilgili bildirileri yayımlaması, Diyanet İşleri Başkanlığından ise vaaz ve hutbelerde kurbanlık konusuna yer verilmesinin istendiği vurgulanan açıklamada, İl Müdürlüklerinin de konuyla ilgili gerekli önlemleri alacağı ifade edildi.

YETİŞTİRİCİLER NEYE DİKKAT EDECEK?

Bakanlık açıklamasında kurbanlık hayvan sevk ettirecek yetiştiricilerin dikkat etmesi gereken hususlar da şöyle sıralandı:

“-Sığır cinsi hayvanlar, 2006 yılı sonbahar şap aşılama kampanyasında veya sevk tarihinden en az 15 gün önce aşılatılmış olacak.
Sevk edilecek küçükbaş hayvanlar da, uygun bir boya ile işaretlenecek ve şap hastalığına karşı koruyucu olarak aşılanacak.
-Kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında pasaportu bulunmayan hayvanların sevklerine hiçbir surette izin verilmeyecek. Sevk raporunun ilgili kısımları, yetkililerce doldurularak imzalanacak. Rapor, hayvanların kulak küpe numaralarını da ihtiva edecek.
-Hayvanlar, ilçe içinde menşe şahadetnamesi, ilçe veya iller arasında veteriner sağlık raporu ile nakledilebilecek. Belgesiz hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine idari para cezası, nakil vasıtalarına da 3 ay süreyle trafikten men cezası verilecek.
-Kurbanlık taşıyacak araçlar, nakil öncesi ve sonrasında temizlenerek, dezenfekte edilecek. Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakil sırasında yaralanma ya da gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olacak vasıtalar ile sevkine izin verilmeyecek.
-Kurbanlık hayvanlar satıldığında, pasaportun satıcıda kalan kısmına ”Kurbanlık olarak satıldı” ibaresi yazılarak, bağlı bulunulan İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine teslim edilecek.”

KURBANLIK ALIM-SATIM VE KESİM YERLERİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı açıklamasında, kurbanlık hayvanların, hayvan pazarı, panayırlar ve hayvan borsalarının yanı sıra Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen yerlerde ve özel kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp, satılacağı bildirildi.
Bunların dışında kalan yerlerde satışa izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, alım satım yerleriyle ilgili diğer hususlar da şu şekilde yer aldı:
“-Bu yerlerde kulak küpesi ve pasaportu olmayan sığır cinsi hayvanların alınması ve satılması yasaktır.
-Belgesiz hayvanların kesiminin yapıldığı kombina, mezbaha veya kesim yerlerinin sahiplerine idari para ve tesis kapatma cezası verilecektir.
-Belirlenen yerlerde kurbanlık olarak kesilecek sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportlar, görevlendirilecek personel tarafından toplanarak, en yakın Tarım il-ilçe müdürlüğüne teslim edilecektir.
-Kurbanlık satış ve kesim yerleri temizlettirilerek, dezenfekte ettirilecek ve sürekli kontrolleri yapılacaktır.
-Hayvan kesimleri de Bakanlıktan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalarda veya geçici kesim yerlerinde yapılacaktır. Kesim yerleri temiz ve serin olacak ve buralarda bol miktarda su bulundurulacak. Kesim işlemi de mümkün olduğunca hayvan askıya alınarak yapılacaktır.
-Vatandaşlar, kurbanlık hayvanlarını köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde, kendi bahçelerinde usulüne uygun ve çevreye zarar vermeden kesebilecek. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık kesimi yapılamayacaktır.
-Kurban kesim yerlerindeki atıkların kan ve diğer organların, çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemler alınacak. Atıklar, kedi ve köpeklere verilmeyecek, bu hayvanlar tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülerek imha edilecektir.

KURBANLIK SATIŞLARI

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı açıklamasında, kurbanlık satışı ile kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi. Buna göre, köylerde kesilen hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları köy muhtarına teslim edilecek. Bunlarda bulunulan yerin İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine iletecek. Bir yerde bulaşıcı, salgın hastalık veya sebebi belli olmayan hayvan ölümleri görüldüğünde, hayvan sahipleri, muhtarlar, köy bekçileri, polis, jandarma gibi zabıta ekipleri ve serbest veteriner hekimler, bu durumu mülki idare amiri veya Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerine bildirecek.

Kurbanlık hayvan alımları sırasında da, “veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi olmayan, sığır ve mandalarda küpe ve pasaportu bulunmayan, çok zayıf, gebe, yeni doğum yapmış ve yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış, tüyleri karışık ve mat, bakışları ve dış görümümü cansız olan, pis kokulu ishali ve burun akıntısı bulunan ve çevreye karşı aşırı tepkili ya da çok duyarsız” hayvanlar alınmayacak.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious