Kurban Genelgesi'nde neler var?

Kurban Genelgesi'nde neler var?.48816
  • Giriş : 02.12.2008 / 06:30:00
  • Güncelleme : 02.12.2008 / 00:00:08

Genelgede, kurbanlık hayvanlara kötü muamele edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Bakan Eroğlu'nun 81 İl Valiliği'ne gönderdiği genelgede; 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 8'nci maddesinin "Her türlü atık ve artığı çevreye verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Kirlenme ihtimalinin bulunduğu durumlarda ilgililer kirlenmeyi önlemekle; kirlenmenin meydana geldiği hallerde kirleten, kirlenmeyi durdurmak, kirlenmenin etkilerini gidermek veya azaltmak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür" hükmü hatırlatıldı. Genelgede, Kurban Bayramı süresince ortaya çıkabilecek çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, başta belediyeler olmak üzere vatandaşlara da büyük görevler düştüğü belirtildi.

Kurban satış ve kesiminin belediye tarafından gerekli alt ve üst yapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılması gerektiğine dikkat çekilen genelgede, park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde faaliyetlerde bulunanlara müdahale edileceği ve cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Genelgede, kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde uyulması gereken kurallar şöyle sıralandı:

"-Su, elektrik, kanalizasyon veya fosseptik çukuru vb. olan alt yapısı hazırlanmış yerler olacaktır.

-Kesim yeri beton, beton asfalt vb sızdırmaz malzemeden olacaktır.

-Kesim yeri kesim sonunda tazyikli suyla yıkama imkanına sahip olacak, zeminde gerekli ızgara sistemi olacak ve yıkama suları mutlaka kanalizasyona veya fosseptiğe verilecek, kesinlikle çevreye bırakılmayacaktır.

-Kurban kesimi için yeterli sayıda veteriner hekim, ehliyetli kasap, yardımcı personel, vb. iş elbisesi giymiş halde görevlendirilecektir, hastalıklı hayvanlar kesinlikle kesim yerine getirilmeyecektir.

ATIKLAR BELEDİYELER TARAFINDAN BERTARAF EDİLECEK

-Kesim sonrası ortaya çıkan atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konacak, gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp, bağlanacak ve sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli olarak bertaraf etmek üzere alınacaktır.

-Kesim sonrası, kesim mahalli dezenfekte edilecek, kesim işleminin birkaç gün sürmesi durumunda dezenfeksiyon işlemi her günün sonunda yapılacaktır.
HAYVANLARIN NAKLİYESİ GECE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

-Kurban satışı trafiğin engellenmemesi ve görüntü olarak olumsuzluklara neden olunmaması için hayvanların nakliyesinin gece saatlerinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Genelgede, etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken kurallar ise şöyle belirlendi:

-Kesim yeri beton, beton asfalt vb. sızdırmaz malzemeden olacak, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılacak, gereğinde kireçlenecektir.

-Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konacak, gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp, bağlanacak ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.

-Kurban kesim esnasında çıkan diğer atık ve artıklar da mutlaka toplanıp, dayanıklı ve ağzı kapalı poşetler içinde belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.

-Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayacak, kan izi kalmayacak şekilde temizlenecek, gerektiğinde kireçlenecektir.

-Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmasına engel olunacak ve çevre kirliliğine neden olunmayacaktır.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

*

*


*