Küresel ısınma ve etkileri konuşuldu

  • Giriş : 05.03.2007 / 00:00:00

Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki gündeminde küresel ısınma ve Türkiye'ye etkileri vardı. Kurul, özellikle su ve yeraltı suları konusuna yoğunlaştı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Çiçek, toplantıda Yunus Emre Vakfı'nın kurulması ile ilgili kanun tasarısının görüşüldüğünü ve kurulacak vakfın Türk halkının felsefesini, Yunus Emre'yi, O'nun bütün insanlara verdiği evrensel mesajı başka ülkelere de tanıtmak, duyurmak amacıyla oluşturulacak bir vakıf olacağını söyledi.

Toplantıda "küresel ısınma" konusunun da ele alındığını belirten Çiçek, Tarım ve Köy İşleri, Çevre ve Orman ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının oluşturduğu bir komisyonun çök yönlü ortak çalışma yaptıklarını ve bu komisyonun çalışmalarının kurulda gündeme geldiğini ifade etti.

Özellikle tarıma dayalı ekonomiler açısından küresel ısınmanın ciddi büyük sorunlar oluşturduğunu dile getiren Çiçek, "O nedenle Türkiye bu konuyu kendi yönünden, kendi ölçeği ve imkânları açısından incelemek, değerlendirmek, bunu devamlı gündemine almak ve gereken tedbirleri almak zorundadır. Küresel ısınmaya karşı Ağrı kesici cinsinden hemencecik bir tedbir almakta zorluk var. Ancak bugünden başlarsak ileriki yıllarda bunun getirebileceği sonuçlardan ülkemiz daha az zarar görür düşüncesiyle hükümet çok yönlü bir çalışmayı başlatmıştır. Bu konu devamlı olarak hükümet'in takibinde, gündeminde olacaktır. İlgili bakanlıklar gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlayacaklardır" dedi.

Sera gazlarını yutan orman, çayır, mera ve yeşil alanların genişletilmesi ve iyileştirilmesinin de ikinci önemli konu olduğunu vurgulayan Çiçek, "Bu gerçekten önem arz ediyor. Yeşil alanların arttırılması ve mevcudun korunması noktasında da hem yasal hem de toplumsal duyarlılığın gündemde tutulması gerekiyor. Hükümet olarak yeşil alanların sayısının arttırılması, genişletilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarına daha fazla önem vereceğiz. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması gerekmektedir" diye konuştu.

Küresel ısınma açısından en fazla üzerinde durulması gereken konunun su konusu olduğunu hatırlatan Çiçek, "İyi bir su yönetimine ihtiyaç var. Bu konunun tek elden sürdürülmesi gerekmektedir" dedi.

Suların kullanımı ve tasarrufunun birçok bakanlığın yetkisinde olduğunu ifade eden Çiçek, bunların en azından tek bir çatı altında toplanmasının şu an yasal olarak mümkün olmasa bile koordinasyonunun sağlanmasında büyük ölçüde fayda olduğunu vurguladı. Çiçek, halen yatırım programında olan 75 adet baraj ile 104 adet göletin biran önce bitirilmesi konusunda önceliklerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Türkiye açısından en fazla üzerinde durulması gereken konunun yeraltı sularının keyfi, bilinçsiz bir şekilde kullanılmasının engellenmesi olduğuna işaret eden Çiçek, endüstriyel ve evsel atık suların geri kazanımı konusunun teşvik edilmesi ile bu konuda yasal ve kurumsal düzenlemeler başta olmak üzere çok kapsamlı bir çalışmanın ilgili üç bakanlık tarafından yapıldığını söyledi.

Toplantıda, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah Gül'ün hafta sonunda Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılımı ve temasları konusunda bilgi verdiğini belirten Çiçek, Türkiye'nin özellikle Irak konusuyla ilgili kendi düşüncelerini ve çözüm yollarını bu toplantı vesilesiyle anlatma fırsatını bulduğunu kaydetti.

Çiçek, "Irak konusu sadece Türkiye'nin konusu değil. Bölgesel istikrar ve bütün dünyada bir kısım gelişmelerin olumlu yönde seyretmesi bakımından Irak konusunda bir ortak tavrın, bir ortak bilincin ve mümkünse bir ortak çözümün ortaya konulması ancak bu tür toplantılarda karşılıklı görüş birliğine varılması ile mümkündür. Memnuniyetle ifade edebiliriz ki Türkiye'nin Irak konusundaki yaklaşımı yani Irak'ın siyasi birliği, bütünlüğü, Irak imkânlarının bütün Irak vatandaşlarınca adil ve eşit şekilde temini gibi Türkiye'nin üzerinde önemle durduğu konular Arap Birliği tarafından da desteklenmiştir" dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious