Kürtçe yayına vize çıktı

Kürtçe yayına vize çıktı.6898
  • Giriş : 12.06.2008 / 22:45:00

TRT Kanunu’nda değişiklik öngören tasarı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

TRT Kanunu’nda değişiklik öngören tasarı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Üç hafta süren görüşmelerin ardından bugün kabul edilen tasarıya eklenen önerge ile TRT’nin Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapmasına imkan tanındı. Tasarının görüşmelerine dün ve bugün İsmet İnönü tartışması damgasını vurdu. Dün akşam AKP ve CHP'liler arasında yaşanan "İsmet İnönü" kavgasının ardından CHP milletvekilleri bugün de Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu'na yönelttikleri sorularla, konuyu Meclis gündemine taşıdılar.

Genel Kurul’da kabul edilen tasarı, TRT’nin Türkiye sınırları içinde yayın yapan radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları ile sözleşme, anlaşma ve protokol yapabilmesini öngörüyor. Buna göre TRT sözleşme kapsamında, yerel, bölgesel ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyonlara haber ve görüntü satabilecek, onlardan da hizmet alabilecek. Uluslararası sözleşme ve protokollerde Başbakan’ın onayı gerekecek. TRT Yönetim Kurulu; Genel Müdür, Bakanlar Kurulu tarafından atanacak genel müdür yardımcıları arasından 2 üye ile elektronik veya kitle iletişim araçlarından bir, hukuk alanından bir, işletme, iktisat veya maliye alanlarından bir, sanat veya kültür alanlarından bir kişi olmak üzere seçilen ve atanan 4 üyeden oluşacak. Dışarıdan seçilen yönetim kurulu üyeleri, RTÜK tarafından her bir alandan teklif edilen 2 kat aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanacak. Yönetim Kurulu üyeliği 4 yıl olacak. Süreleri sona eren üyeler yeniden atanabilecek. Üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde, yeni üye de 4 yıllığına atanacak. Bir yıl içinde mazeretsiz 2 toplantıya katılmayanların üyeliği kendiliğinden sona erecek. Genel müdür yardımcılarının atanmasında 15 yıllık devlet memurluğu şartı aranmayacak. Bakanlar Kurulu tarafından atanan genel müdür yardımcısı üyeler, gerektiğinde yine Bakanlar Kurulu’nca değiştirilebilecek. Genel Müdür yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarında veya televizyon, radyo, haberleşme, bilgisayar, telekomünikasyon, elektronik, kitle iletişimi, hukuk, işletme, iktisat, maliye, ekonomi, sanat veya kültür alanlarında en az 12 yıl hizmeti bulunanlardan atanabilecek.

-SINIRSIZ PERSONEL ALIMINA SINIR

Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşan tasarıya göre, yayın, yapım, teknik ve bilişim hizmetlerini yürütmek ve sayısı 300'ü geçmemek üzere kurumca yapılacak sınavla personel alınabilecek. Bu uygulamayla, TRT’ye sınırsız sayıda personel alımına sınır getirilmiş olurken, TRT’nin hizmetlerinin, memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personel eliyle gördürülmesi öngörülüyor. Kanunla, özel bilgi ve ihtisasından yararlanmak üzere de en fazla 10 genel müdür müşaviri istihdam edilebilecek. Kabul edilen tasarıyla, yabancı uyrukluların da sözleşmeli olarak istihdam edilebilmesine imkan tanındı. Bu personelin sözleşme usul ve esaslarıyla ücretleri, yönetim kurulu tarafından tespit edilecek. TRT personeline, yurt içinde geçici görevle memuriyet yeri dışında görevlendirilmesi durumunda, devlet memurları için belirlenen gündeliklerin 2 katını geçmemek üzere yönetim kurulu tarafından belirlenen tutarda gündelik ödenecek. Yurt içi ve yurt dışı konaklama yer ve ücretlerine ilişkin hususlar yönetim kurulu tarafından belirlenebilecek. Bu şekilde tespit edilen yerlerde kalan personele, gündeliklerinin yarısı verilecek.
-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ KALDIRILIYOR

Yeni teşkilat düzenlemeleri nedeniyle kaldırılan, birleştirilen, ismi veya yapısı değiştirilen birimlerde daire başkanı, başkan, üye, başkan yardımcısı, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, müdür, şube müdürü, müdür yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, savunma sekreteri, başuzman, uzman kadrolarında bulunanların görevleri ile kurum genel müdür uzmanlarının görevleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sona erecek ve bu kişiler araştırmacı unvanlı kadrolara atanacak. Bu personel, ihtiyaç duyulan hizmetlerde de görevlendirilebilecek. Kurumda işçi sayılmayan geçici personel, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde, sözleşmeli personel kadrosuna alınacak. Kanun yürürlüğe girdikten sonra emeklilik hakkını kazananlara 3 ay içinde emeklilik başvurusunda bulunmaları halinde, emekli ikramiyeleri yüzde 30 fazlasıyla ödenecek. Ancak bu kapsamda emekli olan personel, emekli oldukları tarihten itibaren 3 yıl içinde TRT'de yeniden istihdam edilmeyecek. Kanun yürürlüğe girdiğinde emeklilik hakkını kazanmamış, ancak bu yıl sonuna kadar emekliliği hak edecek olanlar da 2 ay içinde başvurmaları halinde emekli ikramiyelerini yüzde 30 fazla alabilecek.

-KÜRTÇE YAYINA VİZE ÇIKTI

Tasarıyla ilgili görüşmeler sırasında 6’ncı madde üzerinde verilen bir önergeyle TRT’den Kürtçe yayın yapılmasına da imkan tanındı. İlgili maddenin başlığı "TBMM ve açıköğretim yayınları ile eğitim ve öğretim amaçlı yayınlar ve diğer yayınlar" şeklinde değiştirilirken bu düzenlemeyle TRT’nin Türkçe dışında farklı dil ve lehçelerde de yayın yapması imkanı sağlandı.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious