Kurusıkı'ya yasal düzenleme getiriliyor

  • Giriş : 09.05.2007 / 00:00:00

Kurusıkı silahların imali, ithali, bulundurulması ve taşınmasına çekidüzen veriliyor

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonunda benimsendi.

Tasarı, ses ve gaz fişeği atabilen silahların nitelikleri, imali, ithali, ihracı, satışı, edinilmesi, bulundurulması ve taşınması hakkındaki usul ve esaslarla, bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemlerini kapsıyor.

Kurusıkı tabancaların imali, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi tutulacak. Bu silahların, ruhsata tabi silah vasfına dönüştürülmemesi ve diğer silahlardan ayırt edilmesini sağlayacak şekilde üretilmesi zorunlu olacak. Bu zorunluluk, ithalatta da aranacak.

Ses ve gaz fişeği atan silahların ithal ve ihraç işlemleri, genel hükümlere göre yerine getirilecek. Ancak bunların ithalinde, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü aranacak.

Kurusıkılar, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar ile ateşli silahlarla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlara ve 18 yaşından küçüklere satılmayacak.

Bu silahların satışı, mermi veya av malzemesi ya da yivsiz tüfek satışı yapmak için valiliklerce ruhsatlandırılmış yerlerce yapılacak.

Kurusıkıları satan bayilerle, üçüncü şahıslara devredenler ve üçüncü şahıslardan devralanlar, bu durumu bir ay içinde mahalli mülki amire bildirecek. Silahlar, her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içinde nakledilebilecek.

CEZALAR
Silahları yetkili mercilerden izin almadan veya üretim için belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 500 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Bu silahları, yönetmelikle belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edenlere 5 bin YTL'den 20 bin YTL'ye kadar idari para cezası verilecek. Bu fiilin tekrarı halinde idari para cezası 2 katına kadar artırılabilecek.

Belirlenen yasaklara aykırı davranışta bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilecek. Ayrıca silahın mülkiyeti kamuya geçirilecek.

Ses ve gaz fişeği atan silahların imal, ithal, ihraç, bulundurma, nakil, satış veya edinilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bunlarla ilgili izin, kayıt ve tescil işlemleri, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Kanunun çıktığı tarihte kurusıkıları elinde bulunduranlar, 1 yıl içinde mülki amirliğe bildirimde bulunmaları halinde, haklarında cezai işlem yapılmayacak. Üretim yapanlar ise gerekli izinleri yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde almaları zorunluluğu getiriliyor.

Yetkili makamlardan izin alarak tabanca veya yivsiz tüfek üretimi yapanların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ürettikleri her türlü model ve tip kurusıkı miktarını yetkili makamlara bildirmeleri şartıyla bu silahları üretmek için ayrıca izin almaları gerekmeyecek.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Ziyaeddin Akbulut, tasarının bir yasal boşluğu gidereceğini belirterek, “Kurusıkı silahlarla her gün suç işleniyor. Bunların önüne geçilmesinde uygulayıcıların ve yargının elini güçlendirmiş olduk” dedi.

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious