Kutan: İslam'ı terör gibi gösteriyorlar

Kutan: İslam'ı terör gibi gösteriyorlar.13533
  • Giriş : 30.05.2008 / 14:32:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, dünyayı kan ve gözyaşına boğan Batı medeniyetine karşı Müslümanların kendi değer ölçülerinden hareketle “Yeni Bir Dünya” kurmaları gerektiğini söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

YENİ BİR DÜNYA’YA DOĞRU

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ESAM’ın düzenlediği Müslüman Topluluklar Birliği’nin 17’inci kongresi İstanbul da geniş bir katılımla başladı. Kongreye, Saadet Partisi Divan Kurulu başta olmak üzere Türkiye’den ve dünyadan çok sayıda siyasetçi, kanaat önderi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve Aydın katıldı. Kongrede konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan, toplantının İstanbul’un fethinin 555’inci yıldönümüne denk getirildiğine dikkate çekerek, “İstanbul’un fethi bir işgal değildir. Baskı, dayatma ve haksızlığın hâkim olduğu bir yerin barış, huzur ve adalete kavuşturulmasıdır. Bu açıdan İstanbul’un fethi İslam tarihinin ve insanlık tarihinin en önemli hadisesidir” dedi.

ZULME SEYİRCİ KALINAMAZ

Kutan, İslam coğrafyasının işgal altında olduğunu vurgulayarak, “Filistin’de, Afganistan’da, Irak’ta, Çeçenistan’da, Keşmir’de ve birçok İslam ülkesinde zulüm var, kan ve gözyaşı var. İnsan, bu korkunç haksızlık, vahşet ve zulümlere karşı, daha ne kadar sessiz kalabilir? Bugün dünyada meydana gelen olayları isabetle değerlendirmek ve alınması gereken tedbirleri müzakere edebilmek için, Batı Âleminin ve özellikle ABD’nin içine düştüğü haleti ruhiyenin doğru algılanmasında zaruret vardır. Zira ABD sahip olduğu askeri imkânlar ve ileri teknoloji sebebi ile kendisini dünyanın hâkimi olarak görmektedir. Bu kanaatini sorgulayan veya kendisine rağmen hakkını arayanları da hasım olarak nitelendirmektedir. Bu şartlar altında, ABD politikalarını benimsemeyen her ülke teröristtir veya teröre destek vermektedir, böylece de Amerika’nın düşmanıdır. ABD’ye özellikle Başkan Bush’a göre tarafsızlık artık söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

İSLAM, TERÖR GİBİ GÖSTERİLİYOR

Kutan, “ABD’nin kendi ifadesi ile savaşın siklet merkezi Ortadoğu, Filistin ve çevresi olup, savaş alanı ise Büyük Ortadoğu olarak tanımladığı İslam coğrafyasıdır. Bu savaşta Müslümanlar ve İslam dini düşman olarak tanımlamıştır. ABD Başkanı Bush, 11 Eylül hadiselerinin terör hadiseleri olduğunu ve Müslümanlar tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerek, İslam’a ve Müslümanlara karşı bir haçlı savaşı başlattığını ilan etti. İleri sürülen formül basitti: El-Kaide eşittir terör, terör eşittir İslam. Bu savaş alanı Fas’tan Endonezya’ya kadar uzanıyordu ve adı önce “Büyük Ortadoğu Projesi”, daha sonra “Genişletilmiş Ortadoğu Projesi” olarak konuldu. Bu savaşın hedefi, Bölgede sınırların yeniden çizilmesi ve İslam inanç ve anlayışının değiştirilmesi idi. Son yüzyıl içerisindeki gelişmeler dikkate alındığında BOP’nin aslında BİP (Büyük İsrail Projesi) olduğu görülür” ifadelerini kullandı.

BATI DÜNYAYA FELAKET GETİRDİ

Kutan, son 200 yılın Batı Medeniyetinin egemen olduğu bir dönem olarak adlandırılabileceğini kaydederek, “Bu dönemde yeryüzünü Batılılar şekillendirdi. Haritaları batılılar çizdi, dolaylı veya doğrudan bu coğrafyadaki ülkelerin yönetici kadrolarının oluşumunda batılılar belirleyici oldu. Yüzyıllar boyu işgal altındaki ülkelerde yaşayan halklara Batı’nın değerleri aşılandı. Çekilmek zorunda kaldıklarında da geriye, batı değerlerini kalıcı kılacak tedbirler alarak çekildiler. Sonra da kurdukları kukla yönetimlerle dünya halklarını sömürmeye ve yönetmeye devam ettiler. Bu yüzden dünya halkının büyük bir çoğunluğu sefalet, yoksulluk, açlık ve ölümle burunla yaşamak zorunda bırakıldı. İşte batı medeniyetinin gerçek yüzü bu. Başka hiçbir medeniyet döneminde bu kadar insan açlıktan ölmedi. Savaşlar bu kadar acımasız olmadı. Dünya nüfusunun altıda beşi yoksulluğa mahkûm edilmedi. Savaş, yoksulluk, açlık, sefalet ve ölüm batı medeniyetinin ürettiği küresel sorunlar” dedi.

İSLAM BARIŞ VE ADALETİN TEMİNATIDIR

Müslümanların, kendi sorunlarını ve beşeriyetin karşılaştığı sorunları, kendi dünya görüşü ve değer ölçülerini esas alarak çözmeye çalışması gerektiğini belirten Kutan, “Biz Müslümanlar barış ve adaletin hâkim olduğu bir dünya istiyoruz. Böyle bir dünyayı kuracak temel ilke ve esaslara sahibiz. Bundan dolayı Müslümanlar olarak kendi dünya görüşü ve değer ölçülerinin etrafında toplanarak karşılaştığımız sorunlara çözüm üretmeliyiz. İslam’ın yanlış tanıtılması ve barış için tehdit sayılması Siyonist ve sömürgeci çevrelerin gerçeklerle bağdaşmayan sinsi bir planıdır. Bu sinsi planı hep birlikte insanlığa anlatmalıyız. İslam her çeşit haksızlığa ve sömürüye karşıdır. İslam terörle asla bağdaştırılamaz. İslam dünya barışı için bir tehdit değil, bilakis İslam bir teminatıdır. Barış ve Hak’a teslim anlamına gelen İslam nereye ulaşmış ise oraya barış götürmüştür” değerlendirmesinde bulundu.

MEVCUT DÜZEN BARIŞ GETİREMEZ

Mevcut dünya düzeninin barışı kurmakta yetersiz olduğunu kaydeden Kutan, “Mevcut dünya düzeni II. Dünya savaşından sonra galip devletlerinin yönetiminde etkili olan ırkçı ve tekelci mihraklar tarafından kurulmuştur. Bu dünya düzeni haksız bir ideolojiye dayanmaktadır. Bu ideolojinin hak anlayışına göre; Kuvvetli olmak haklı olmanın nedenidir. Menfaat hak iddia etme nedenidir. Mevcut dünya düzeni adil değildir. Mevcut dünya düzeni sömürgeci bir düzendir. Mevcut dünya düzeni materyalisttir. Yukarıdaki özelliklere sahip olan mevcut dünya düzeninin insanlara saadet getirmeyeceğini son dört yüz yıl boyunca dünyada meydana gelen hadiseler açıkça ortaya koymuştur. Müslümanların öncülüğünde yeni bir dünyanın kurulmasına yönelik girişimlerin başlatılması gerekmektedir. Müfsitlerin ifsadı önlenmeli ve yeryüzünün ıslahı için Müslümanların öncülüğünde küresel düzeyde mazlumlar arasında yardımlaşma ve dayanışma platformları oluşturulmalıdır” dedi.

YENİ BİR DÜNYA

Kutan, yeni bir dünya düzeninin acilen kurulması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Dünyadaki Müslüman toplulukların temsilcileri olarak yaptığımız gibi bir araya gelinecek ve birlikte Yeni Adil Bir Dünya düzenin kurulmasına yönelik adımlar atılacaktır. Hak ve adalet merkezli Yeni Dünya Düzeni aşağıda belirtilen ilkelere dayanacaktır. Yeni Dünya Düzeni Ahlâk ve Maneviyatı Esas Alacaktır. Yeni Dünya Düzeni Çatışma Yerine Diyalogu Esas Kabul Etmektedir. Yeni Dünya Düzeni Çifte Standart değil Adaleti Esas Alacaktır. Yeni Dünya Düzeni Üstünlük-Tekebbür Yerine Eşitliği Esas Kabul Edecektir. Yeni Dünya Düzeni Sömürü Yerine İşbirliği ve Dayanışmayı Esas Alacaktır. Yeni Dünya Düzeninde Faşizm ve Dayatmanın Yerine İnsan Hakları, Özgürlükler ve Demokrasi Esas Alınacaktır. Biz ESAM olarak hak ve adalet merkezli yeni bir dünyanın nasıl gerçekleştirileceğini, 15 Haziran 1997 tarihinde kurulan D–8 teşkilat girişimi ile göstermeye çalışmaktayız. Yıllardan beri dile getirdiğimiz, İslam ülkelerinin birliğini sağlayacak olan “İslam Birleşmiş Milletleri”, “İslam Savunma Paktı”, “İslam Kültürel İşbirliği Teşkilatı”, “İslam Ortak Pazarı” ve “İslam Müşterek Para Birimi” (İslam Dinarı) gibi projeleri de gündemde tutmaya gayret ediyoruz.”

GENİŞ KATILIM

Müslüman Topluluklar Birliği 17’inci Kongresi’ne Türkiye’den ve dünyadan geniş katılım oldu. Katılımcılardan bazılarının listesi: Türkmen Adalet Partisi Genel Başkanı Enver Bayraktar (Irak), İhvanı Müslimin Parlamento Grup Başkanı Muhammed Saad El Ketatni (Mısır), Merhamet Derneği Yöneticisi Rıdvan Dzaferi (Makedonya), HAMAS Temsilcisi Alam Bilali (Filistin), IMPACT Editörü Muhammed Faruki (İngiltere), İKÖ Arap Okulları Başkan Yardımcısı Ahmed Farid Mustafa (Suudi Arabistan), Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Çerkezi (Kosova), İran Busines For Future Başkanı A. Şems Ardakani (İran), Uluslararası Öğrenci Kuruluşları Birliği Başkanı Mustafa Tahhan (Kuveyt), Rabıta Genel Sekreter Danışmanı Khalaf Bin Süleyman El Numery (Suudi Arabistan), İhvanı Müslimin Parlamento Grup Başkanı Ali Gaviş (Sudan), Cumhurbaşkanı Eski Müşaviri Nasr Muhammed Nasr (Sudan), Hak Yol Partisi Genel Başkanı Kenan Mazlomi (Makedonya), Hak Yol Partisi Genel Sekreteri Salih Murat (Makedonya), İhvanı Müslimin Başkanı Hammad Said (Ürdün), Mustafa Jafer (Ürdün), Parti Başkanı Zeki Saad (Ürdün) , Bangladeş İslam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nazir Ahmed (Bangladeş), İbrahim Münir (İngiltere) , Malezya İslam Partisi Genel Başkanı Haji Abdul Hadi Bin Haji Awang (Malezya), Malezya İslam Partisi Direktörü Dzulkifly Ahmed (Malezya), Avrupa İslam Teşkilatları Federasyonu Başkanı Şekup Benmakluf (İsveç), Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Saadettin Osmani (Fas), Toplumsal Barış Partisi Genel Başkanı Aboudjora Soltani (Cezayir), Cidde Üniversitesi Eski Rektörü Ömer Zübayir (Suudi Arabistan), İşadamı Muhammed Camcum (Suudi Arabistan), İslam Partisi Genel Başkanı Türkiye Temsilcisi Muhammed Refig (Irak), Kongre Genel Sekreteri Arif Ersoy (Türkiye), Viyana Müftüsü Ramazan Yıldız (Avusturya), Malezya İslam Partisi İngiltere Temsilcisi Wansaıful Wanjan (Malezya), Pakistan İslam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed İBRAHİM (Pakistan), Şevki Ebu Halil (Suriye), IPIS Direktörü Ali Biniaz (İran), Islah Partisi Başkan Yardımcısı Al-Gureyşi (Yemen), IIFSO Uluslararası Öğrenci Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Ebubekir Abdulfettah (Fransa).

HABERVAKTİM

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious